Dr.sc. Branko Grisogono 23. ožujka u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će predavanje na temu „Aktualne klimatske promjene i olujna nevremena“

U povodu Svjetskog meteorološkog dana, Ogranak Matice hrvatske u Virovitici 23. ožujka u Gradskoj knjižnici i čitaonici s početkom u 19.30 h organizira predavanje na temu „Aktualne klimatske promjene i olujna nevremena“ koje će održati dr. sc. Branko Grisogono, redoviti profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođeni Virovitičanin, koji je živio u Suhopolju, diplomirao i magistrirao na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, atmosfersku fiziku doktorirao na Univerzitetu u američkom gradu Reno, poslijedoktorat završio na Odsjeku za meteorologiju Sveučilišta u švedskom gradu Uppsala, objavio je više od 70 međunarodno recenziranih članaka, uglavnom o atmosferskim graničnim slojevima, uzgonskim valovima te o obalnoj i planinskoj meteorologiji i klimatologiji.

Redovito se usavršava u SAD-u i Europi, godišnje je četiri do pet puta pozivan na konferencije, radionice i seminare, a svake godine i u uređivačke odbore znanstvenih časopisa. Trenutno je član uredništava dvaju međunarodnih časopisa – Tellus i Geofizika. Od 2005. bio je voditelj triju domaćih i dvaju međunarodnih znanstvenih projekata. Recenzirao je više od 100 puta za 20-ak znanstvenih časopisa te 20-ak znanstvenih projekata. Sudjelovao je u više od 40 doktorskih povjerenstava u 10 država, (su)vodio je 10 doktorskih disertacija i više od 40 diplomskih ili magistarskih radova. (www.icv.hr, vg)