Održana konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Virovitičko podravske županije

Održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Virovitičko podravske županije na kojoj je usvojen Poslovnik o radu kojim su utvrđena prava i dužnosti članova i predsjedništva, postupak donošenja akata te održavanje sjednica Vijeća, kao i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Vijeće.

Članovi vijeća također su predlagali i raspravljali o aktivnostima u okviru kulturnih događanja na području Virovitičko-podravske županije, sagledavajući mogućnosti u doprinosu njihovom poboljšanju i značaju u odnosu na interes te javne potrebe u kulturi kojima se obogaćuje sadržaj zajednice i društva u cjelini.

Sastav Kulturnog vijeća čine: Hrvoje Belobrk – predsjednik, te članovi Alen Bjelica, Snježana Lančić, Igor Juran i Dragica Šuvak, a na sjednici je nazočila pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Vesna Šerepac. (www.vpz.hr)