Općina Pitomača objavila javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine

Jedinstveni upravni odjel općine Pitomača na temelju članka Zakona o prostornom uređenju objavio je javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača. Javna rasprava trajat će od 21. do 28. ožujka, a u okviru nje 21. ožujka u prostorijama Općine u 11 sati bit će organizirano i javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela. Primjedbe i prijedloge na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana mogu se predati tijekom trajanja javne rasprave u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Općine zaključno s 29. ožujka. (www.icv.hr, zc)