Općina Voćin dobila odluku o prihvatljivosti za građenje i opremanje: U Ćeralijama će se graditi dječji vrtić za 50 djece

Općina Voćin dobila je odluku od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o financiranju građenja i opremanja dječjeg vrtića u naselju Ćeralije u iznosu od 3.765.456,40 kn. Projekt je prijavljen na Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projektnu prijavu je u suradnji s prijaviteljem izradila VIDRA.

Projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta na način da će u novo izgrađenom vrtiću ukupne površine 391,68 m2 te kapaciteta za ukupno 50 djece mješovite dobi biti zaposlene 3 kvalificirane osobe. Realizacijom projekta će biti stvoreni preduvjeti za ostajanje mladih osoba u ruralnom području, stvaranje i podizanje obitelji uz samozapošljavanje na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima te zapošljavanjem novih osoba. (www.ravidra.hr)