VIDRA: OPG Ivana Kojadina potpisao ugovor o financiranju u vrijednosti od 1.744.309,21 kuna za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme

OPG Ivana Kojadina, u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom, potpisao je Ugovor o financiranju u iznosu od 1.744.309,21 kuna. Projekt je prijavljen na Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Predmet nabave je izgradnja lagune za zbrinjavanje stajskog gnoja i sabirne gnojnice za tekući dio, te nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme. Ukupan iznos potpore za dodjelu je 1.158.231,91 kn. Projektnu prijavu je u suradnji s prijaviteljem izradila VIDRA. (www.ravidra.hr, Fotografija: Kristijan Toplak, Ilustracija)