Virovitičko-podravska županija ima jednu od najmanjih stopa u Hrvatskoj po broju liječenih osoba zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Foto: I. Šemper

Županijski skupštinari usvojili su Izvješće o stanju ovisnosti na području Virovitičko-podravske županije koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. Prema njemu Virovitičko-podravska županija se prema broju liječenih, zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u 2015. i 2016. godini, nalazi među onim županijama koje bilježe najmanji broj takvih osoba. U 2015. je bilo 27 (stopa od 47,5/100.000 stanovnika), a u 2016. godine 30 osoba (stopa od 52,8/100.000) na liječenju zbog zlouporabe psihoaktivnih osoba. Za Hrvatsku je prosjek stopa od 246,5/100.000, a prednjači Zadarska županija sa 466.6/100.000. (www.vpz.hr)