Zahvalnice za pružanje nesebične pomoći i spašavanju ljudskih života i imovine na moru uručene Mateu Ivšiću, Danijelu Teriju, Jurici Siću i Mariju Smiljaniću

Redovnu izvještajnu skupštinu održalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradina, na kojoj je predsjednik Marko Ajček, koji je ujedno i načelnik Općine podnio izvješća o radu u protekloj godini te predložio plan rada za 2018. godinu.

Uz sudjelovanju u gašenju požara i ostalim intervencijama u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, osposobljavanju kadrova, nabave opreme, jedan od ciljeva društva u budućem razdoblju i dalje je sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima svih članova društva. Tom prigodom Marko Ajček Zahvalnice za pružanje nesebične pomoći i spašavanju ljudskih života i imovne na dislokaciji na moru uručio je Mateu Ivšiću, Danijelu Teriju, Jurici Siću i Mariju Smiljaniću.

Kako je na skupštini istaknuto, Vatrogasna zajednica općine Gradina ima punu financijsku podršku Općine što pokazuje i financijsko izvješće iz kojeg je vidljivo da je izvršenje plana za 10.500 kuna više ( plan je bio 90.000 kuna, a njegovo izvršenje 100.500 kuna ).

Financijski plan izvršenja proračuna VZO Gradina za 2018. godinu iznosi 142.000 kuna.

(www.icv.hr,zc)