Objavljen Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2018. godini

Na temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 3/03. i 8/09.) i članka 4. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 6/06.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije objavljuje Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2018. godini.

Javni poziv se objavljuje za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2018. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 3/03.) kao:

1. Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije,
2. Zlatni grb Virovitičko-podravske županije,
3. Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije,
4. Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
5. Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije.

Cjelokupan tekst javnog poziva može se vidjeti ovdje ili na službenoj internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u rubrici ”Natječaji”. (www.vpz.hr)