Prijavljeni projekti obnove doma u Rezovačkim Krčevinama i ceste u Sv. Đurađu

Grad Virovitica prijavio je dva projekta za Program podrške regionalnom razvoju, jedan u Rezovačkim Krčevinama, drugi u Svetom Đurađu. Projekte je pripremila Razvojna agencija VTA, a radi se o rekonstrukciji Mjesnog doma u Rezovačkim Krčevinama te sanaciji kolničke konstrukcije u Ulici Narodne garde u Svetom Đurađu. Ukupna vrijednost projekata je 1,6 milijuna kuna.

Projekti su prijavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje iz Fonda za regionalni razvoj u iznosu od polovice ukupnih sredstava. Drugu polovicu osigurat će Grad Virovitica. Gradska uprava time želi pridonijeti jačanju društvene i gospodarske revitalizacije prigradskih naselja.

Mjesni dom u Rezovačkim Krčevinama u nezadovoljavajućem je stanju i dotrajao. Zgrada je izgrađena kao samostojeća prije 1968. a sadržaji koje nudi nisu zadovoljavajući. Kroz projekt će objekt biti u potpunosti obnovljen, a u rekonstrukciju će biti uključeni i novi sadržaji za lokalno stanovništvo.

Postojeća cesta u Ulici Narodne garde u Svetom Đurađu u izrazito je lošem stanju, radi se makadamskom putu. Plan je kroz projekt izraditi novi asfaltni kolnik i pripadajuću odvodnju.

Podizanjem komunalnih standarda u Rezovačkim Krčevinama i Svetom Đurađu nastoje se ostvariti preduvjeti za smanjenje iseljavanja, podići kvaliteta života stanovnika prigradskih naselja i pridonijeti održivom razvoju cijelog kraja.

Grad Virovitica posjeduje iznimno iskustvo u provedbi infrastrukturnih projekata. U 2017. počela je obnova dvorca Pejačević vrijedna preko 81 milijun kuna, a u posljednje tri godine Grad je radio i na sanaciji odlagališta komunalnog otpada vrijednoj 42,6 milijuna kuna, rekonstrukciji i modernizaciji gradskih prometnica, izgradnji mosta ispred područne škole u Rezovcu i ostalim komunalnim projektima. (vta.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content