Osvrt Općeg sindikata MUP-a na postupanje policijskih službenika PU Zadarske

Opći sindikat MUP-a RH na čelu s predsjednikom Tomislavom Terijem izdao je priopćenje u vezi postupanja policijskih službenika PU Zadarske:

Unatoč svim nastojanjima da se preventivnim mjerama, direktnim nadzorom državne granice, dubinskom pokrivanje prometnica i ilegalnih pravaca koji se koriste za prebacivanje ilegalnih migranata došlo je do nemilog događaja u Donjem srbu kojom prilikom su nastradali oni najmanje krivi – djeca. Svjesni smo da će se unatoč činjenicama da su policijski službenici poduzeli sve da do toga ne dođe možda postavljati pitanja da li se to moglo izbjeći. Zakonom su propisane policijske ovlasti koje su što je i činjenica koja je ovaj puta i nedvojbeno utvrđena da su policijski službenici postupili u krajnjoj nuždi odbijajući napad na sebe, ali što je najbitnije spašavajući živote i samih migranata koji su zadobili ozljede od sulude vožnje bezdušnog kriminalca za kojeg su djeca i njihovi roditelji bili samo paketi na kojima će dobro zaraditi. Zbog ovog i prijašnjih postupanja koja postaju nažalost svakodnevica smatramo da je potrebno proširiti policijske ovlasti na sljedeći način:

  • Nadležnosti policije da odmah može zatražiti pomoć pri postavljanju blokade od hrvatskih cesta, autocesta i dr.
  • Uporaba svih sredstva prisile bez naknadnih i dugotrajnih opravdavanja, te traženja odobrenja za postupanje
  • Žurno zapošljavanje novih policijskih službenika uz ponovno aktiviranje pricuvnih policijskih službenika do 100% popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika za nadzor državne granice i dubinskog pokrivanja granice
  • Osiguranja dodatnih sredstava iz pričuve državnog proračuna za nabavu dodatnih vozila za mobilnu jedinicu granične policije

Policijskim službenicima koji su postupali je sada izuzetno teško i treba im osigurati psihološku pomoć, naravno kao i nesretnim migrantima. Opći sindikat MUP-a izradit će u tu svrhu prijedlog izmjena i dopuna zakona i pravilnika radi poboljšanja zaštite kako državne granice tako i samih migranata i policijskih službenika. Naravno da ćemo obići i policijske službenike koji su postupali kao i pružiti pomoć djeci i migrantima koji su ozljeđeni koliko nam je to moguće i bude dopušteno jer o mi smo samo ljudi koji isto tako imaju osjećaje. Izražavamo suosjećanje sa obiteljima migranata i policijskih službenika. (Opći sindikat MUP-a RH)