U utorak, 15. svibnja započet će preventivna deratizacija na području Općine Crnac

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, danas (utorak) započet će s provođenjem preventivne deratizacije na području Općine Crnac.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

• Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
• aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
• otrovnost: biocid
• antidot: vitamin Kl (fitomenadion)

Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave. (opcina-crnac.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content