Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Jučer je u prostorijama vijećnice Općine Suhopolje održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje.

Tom prilikom usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01. siječanj 2017. do 31. prosinca 2017. godine kao i Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Suhopolje.

Na sjednici je usvojen i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Suhopolje iznosi 4.064,8581 hektara, a maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 50 hektara.

Poljoprivredne površine davat će se u zakup na 25 godina. (suhopolje.hr)