RAZGOVOR S POVODOM: Siniša Horvat, načelnik općine Suhopolje

Općina Suhopolje nastoji racionalno raspolagati svojim proračunskim sredstvima s ciljem poboljšanja svih životnih uvjeta

Na području općine Suhopolje u proteklih 12 mjeseci novoizgrađeni su društveni domovi u naseljima Pepelane, Žubrica i Pčelić financirani većinom vlastitim sredstvima. Ukupna vrijednost društvenih domova u Žubrici i Pčeliću je oko 1.500.000 kuna, dok je za dom u Pepelanama Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 206.000 kuna. Slobodno govoreći, završen je i dosad jedan od najvećih projekata, kapitalna investicija, ne samo u općini Suhopolje, nego i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a to je izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Suhopolju. Sveukupna vrijednost navedenih investicija je preko 60 milijuna kuna.

Koji su to projekti koji se trenutno provode?
Za razliku od odrađenih projekata na području općine Suhopolje, puno je duža “lista” projekata koji se trenutno provode. Prema Programu podrške poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, na području općine Suhopolje trenutno se provodi Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića koji se odnosi na uređenje vanjskog terena i okoliša Dječjeg vrtića Suhopolje u ukupnoj vrijednosti od 488.469 kuna, a iznos koji sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznosi 219.811 kuna.

Kada govorimo o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, tada se kao jedinica lokalne samouprave možemo pohvaliti projektom “Zaželi u Suhopolju”, koji smo prijavili u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.551.927 kuna, što se u potpunosti odnosi na bespovratna sredstva. Ovim projektom planira se zaposliti, uz voditelja projekta i administratora koji su već zaposleni i rade na provedbi istog, i 10 žena, teže zaposlive kategorije, starijih od 50 godina, a bit će obuhvaćeno 50 korisnika u potrebi, odnosno starih i nemoćnih sumještana ili domaćinstava općine Suhopolje.

Vezano uz komunalnu i prometnu infrastrukturu, ovih je dana u planu završetak radova na uređenju i asfaltiranju pješačke zone u Suhopolju, odnosno ulicama Petra Preradovića, Bana Josipa Jelačića i Trg sv. Terezije. Projekt ukupne vrijednosti 390.599 kuna, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice sufinancira se od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 300.000 kuna, dok je ostatak potrebnih sredstava osigurala Općina Suhopolje. Usko vezano uz navedeni projekt, s ciljem osiguravanja lakšeg pristupa i pokretljivosti lokalnog stanovništva, sigurnosti učenika i djece prilikom odlaska u školu, kao i svih sudionika u prometu, revitalizacije i poboljšanja kvalitete života stanovnika ovog slabije razvijenog područja, a što je preduvjet za sprečavanje iseljenja mladih, u tijeku su radovi i na projektu sanacije nerazvrstane ceste u Ulici Petra Preradovića. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja isti će sufinancirati u iznosu od 271.000 kuna, dok je ukupna vrijednost tog projekta 424.415 kuna.

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta prijavili smo na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za građenje reciklažnih dvorišta, u sklopu Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Vrijednost projekta je 2.542.586 kuna, a cilj je izgradnjom doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području općine Suhopolje, što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom, odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi. Ukupno odobren iznos je 2.088.565 kuna, što čini 85 % ukupne vrijednost projekta.

Jedan od većih projekata koje trenutno provodimo zasigurno je i projekt rekonstrukcije ceste u Ulici Velika Pemija u naselju Borova, ukupne vrijednosti 3.318.317 kuna, a planirani rok za izvršenje navedenih radova je listopad 2018. godine. Projektom se kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj želi ostvariti jednakomjeran razvoj te omogućiti bolja infrastruktura i podizanje standarda života stanovnicima ruralnih područja.

Zasigurno jedan od najvećih projekata koji je u tijeku je projekt Aglomeracije Suhopolje – sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gaćište, Cabuna, Pčelić i Borova. Investitor je tvrtka Virkom d.o.o. iz Virovitice. Radovi se procjenjuju na oko 85 milijuna kuna, a duljina cjevovoda je 50 kilometara.

Osim prethodno navedenih projekata kojima je Općina Suhopolje nositelj, na našem području provode se i projekti kojima smo partneri. Jedan od takvih je i projekt “Zajedno u radu, zajedno u igri” čija je ukupna vrijednost 20.559 kuna, financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Koji su planovi razvoja za buduće razdoblje?
Općina Suhopolje nastoji racionalno raspolagati svojim proračunskim sredstvima s ciljem poboljšavanja svih životnih uvjeta. U tu svrhu smatramo da je potrebno financijska sredstva povećati sa što većim iznosima bespovratnih sredstava kako bismo omogućili svim mještanima kvalitetniji i ugodniji boravak na našem području.

Plan razvoja je nastaviti aktivno raditi na poboljšanju kvalitete života mještana općine Suhopolje kroz iskorištavanje svih dostupnih nacionalnih i bespovratnih potpora sredstava Europske unije kao i racionalno korištenje proračunskih sredstava.

(www.icv.hr, zc)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content