OPĆINA PITOMAČA Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

foto: pitomaca.hr

U prostorijama Općine Pitomača održana je 11. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili predložene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, kojima su općinski prihodi i rashodi povećani za 4,7 milijuna kuna (prihodi i primici na 38,5 milijuna kuna, prenesena raspoloživa sredstva prethodnih godina, 1,4 milijuna kuna, rashodi i izdaci na 40 milijuna kuna), prvenstveno zbog dobrog ostvarenja prihoda od poreza na dohodak (fiskalno izravnanje) te odobrenja nekih projekata za koje proračunske pozicije nisu bile planirane ili su bile planirane samo u okviru inicijalnih sredstava (Centar za posjetitelje Križnica, Naš hod kroz vremeplov, II. faza uređenja otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači).

Uz proračun prihvaćene su i proračunom uvjetovane izmjene, a Općinskom načelniku dana je suglasnost za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u provedenim nadmetanjima za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača (Bistra d.o.o. Đurđevac, 4.172.905 kuna), usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Klisa (PanGeo projekt d.o.o. Zagreb, 215.375 kuna) te Centra kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agrturizam u Pitomači (Croming d.o.o. Pitomača, 240.000 kuna).

Općinski su vijećnici dali i suglasnost za provedbu ulaganja na području općine za investicije opremanja rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a te izgradnju pješačke staze u Otrovancu, a radi prijave na natječaj Lokalne akcijske grupe Virovitički prsten za provedbu tipa operacije 2.1.1. razvoj opće društvene infrastructure u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a.

Donesena je i odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, kao i povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti, odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine te odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje iodržavanje poljoprivrednih rudina.

Nakon rasprave prihvaćeno je i izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, raspisan ponovljeni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača, a prihvaćene su i predložene izmjene financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Centar za kulturu Drago Britvić, Knjižnica i čitaonica Pitomača).

(pitomaca.hr)