Energetskom obnovom obnova zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina ostvarene značajne uštede

- PROMO -

Projekt „Energetska obnova zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina“ proveden je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, referentni broj KK.04.2.1.03“. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija koja je u suradnji s razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om projekt prijavila i provela.

Energetska obnova zgrade školske sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina obuhvatila je 5 građevinskih mjera za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice koje obuhvaćaju toplinsku izolaciju vanjskih zidova, toplinsku izolaciju zidova prema negrijanom prostoru, toplinsku izolaciju podova prema negrijanom prostoru, toplinsku izolaciju krovišta iznad grijanog prostora i zamjenu vanjske stolarije, jednu elektrotehničku mjeru koja podrazumijeva zamjenu postojeće rasvjete rasvjetom veće učinkovitosti, te 5 strojarskih mjera koje obuhvaćaju zamjenu plinske kotlovnice novim visokoučinkovitim sustavom grijanja, zamjenu instalacija prirodnog plina, zamjenu postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode, zamjenu sustava ventilacije visokoučinkovitim sustavom prozračivanja s rekuperacijom te instalaciju solarnih toplinskih kolektora.

Energetskom obnovom formirana je i zasebna energetska funkcionalna cjelina koja podrazumijeva razdvajanje sustava mjerenja energenata vode, struje i plina koji su daljinskim sustavom mjerenja spojeni na sustav ISGE-a (Informacijski sustav za gospodarenje energijom).

Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije i doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije bio je cilj ovog projekta te je isti ostvaren provedbom energetske obnove. Rezultati ušteda vidljivi su kroz smanjenje potrošnje toplinske i električne energije i smanjenje štetnih emisija CO2. Energetskom obnovom zgrada školske sportske dvorane prešla je iz energetskog razreda D u energetski razred A. Provedbom mjera energetske obnove i ostvarenjem planiranih ušteda na računima se već ove zime očekuju financijske uštede.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u intenzitetu od 60,55%. Preostali dio sufinancirala je Virovitičko-podravska županija vlastitim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.203.703,31 HRK, dok je iznos bespovratnih sredstava 1.848.326,25 HRK.

a b c g

d
Europska unija
Zajedno do fondova EU

„Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Povezane vijesti

Skip to content