PITOMAČA Izmjenjen Prostorni plan, odabran ponuditelj za uređenje interijera rodne kuće Petra Preradovića

blank

U utorak u prostorijama Općine Pitomača, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Rikarda Bakana, održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili desetak predloženih odluka.

Najvažnija među njima svakako je donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača, a Općinski su vijećnici dali Općinskom načelniku suglasnosti za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade interijera, dizajna, grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici (ID-Interior Desing d.o.o. Zagreb, 120.000,00 kuna) odnosno o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekta Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biospfere Mura – Drava – Dunav.

Razmotreno je i usvojeno financijsko izvješće Vatrogasne zajednice općine Pitomača za prošlu godinu, određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite te dane suglasnosti za provedbu ulaganja na provedbu općine za tri projekta od kojih će dva biti odabrana za nominaciju na natječaj LAG-a Virovitički prsten za provedbu tipa operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a (Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici, Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu).
Na kraju su Općinski vijećnici ponovno za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice izabrali Irenu Gavrančić budući na ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice na nepuno radon vrijeme nije bilo prijavljenih kandidata. (pitomaca.hr)