DEKANOVA NAGRADA Marijo Jaković iz Voćina najbolji student na riječkom Medicinskom fakultetu

Povodom Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Mariju Jakoviću iz Voćina uručeno je Priznanje kao najboljem studentu pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018. Mariju je nagradu uručio dekan Tomislav Rukavina. (www.icv.hr, adf)