Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za poboljšanje usluga organizacije civilnog društva

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”.

Cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, koji će se ostvariti kroz:

-Unaprijeđenje suradnje OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;

-Povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;

-Unaprijeđenje kapaciteta OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:

a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama;

b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama;

c) pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o
pravnom položaju vjerskih zajednica;

d) umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih
umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000 kuna. Iznos bespovratnih sredstava može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a Korisnicima je osigurana i isplata predujma od 40% ugovorenog iznosa.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta, pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

-Programi, aktivnosti i radionice promicanja građanskih kompetencija i društveno korisnih radova u zajednici;

-Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti;

-Individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici;

-Organiziranje “coworking” prostora za organizacije civilnoga društva, uključujući
zapošljavanje koordinatora aktivnosti centra;

-Program organiziranja slobodnog vremena poput organiziranja književnog kluba, plesnih radionica, likovnih radionica, filmskih večeri i slične aktivnosti istog
karaktera;

-Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice;

-Istraživanje i mapiranje potreba potencijala zajednice;

-Razvoj i uvođenje metoda i alata koji unapređuju/pospješuju sudjelovanje građana u revitalizaciji i/ili upravljanju prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili
na regionalnoj razini;

-Izvršeni adaptacijski zahvati manjeg opsega i u funkciji u dijelu potrebnom za
realizaciju aktivnosti;

-Unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe u svrhu realizacije aktivnosti.

-Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Za više informacija obratite se na renata.tausan@ravidra.hr ili na broj +38533725230 te na stranici strukturnifondovi.hr

(vpz.hr, foto: arhiva)