VIDRA Za modernizaciju uzgajanja i preradu drva prijavljeno sedam projekata vrijednih gotovo 20 milijuna kuna

Završile su prijave na natječaje iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanja održivosti šuma“, odnosno za operaciju 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ i 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“, financirane sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Razvojna agencija VIDRA je u suradnji s korisnicima prijavila ukupno sedam novih projekta za ove dvije operacije, ukupne vrijednosti gotovo 20 milijuna kuna. (ravidra.hr)