VŠMTI Rade na planu kojim će promicati turizam, ojačati gospodarstvo i ugostiteljski sektor te istaknuti prirodne ljepote

- PROMO -

Visoka škola Virovitica izrađuje „Akcijski plan razvoja cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa“. Akcijski plan izrađuje se u okviru provedbe EU projekta EV13 GAP „Uspostava dionice koja nedostaje – dovršetak prekograničnog dijela rute EuroVelo13 između Dravatamasija i Virovitice“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. – INTERREG V-A. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a projektni partneri su Grad Barcs iz Mađarske i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. Vrijednost projekta je 1.982.494,18 eura. Izrada akcijskog plana započela je potpisivanjem ugovora s Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije 25. rujna 2018. i traje do 31. siječnja 2019. godine.

PRIMJER DOBRE SURADNJE

– Izrazito me veseli što rad i profesionalna afirmacija članova Odjela za turizam Visoke škole Virovitica, osim u znanstveno-stručnom smislu, postaju sve prepoznatljiviji u realnom, tržišnom sektoru. Upravo to rezultat je našeg dugogodišnjeg i sustavnog rada – mišljenja je dr. sc. Dejan Tubić, pročelnik Odjela za turizam.

Voditelj projekta „Akcijski plan razvoja cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa“ je Božidar Jaković, mag.oec., a njegov zamjenik Juraj Randelj, mag.oec. – Uz druge članove Odjela, ponosno ističem da u procesu izrade dokumenta Akcijskog plana sudjeluju i Daria Marković, bacc.oec. i Igor Dragojević, bacc.oec., studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, smjer Destinacijski menadžment – objašnjava dr. sc. D. Tubić.
Prema riječima voditelja projekta Božidara Jakovića, izrada Akcijskog plana jedan je od primjera dobre suradnje institucija u području turizma županije.

– Na ovom projektu imamo priliku svojim znanjem, sposobnostima te poznavanjem situacije i terena doprinijeti unaprjeđenju turizma. Ujedno, ovo je prilika kojom županiju možemo povezati s ostalim cikloturističkim regijama – poručuje Božidar Jaković.

PROJEKTI turistička ciklo1 Custom

UNAPRIJEDITI POSTOJEĆE STANJE

Svrha izrade Akcijskog plana je operacionalizacija i provedba aktualnih strateških dokumenata za razdoblje do 2023. godine (u prvom redu Operativnog plana razvoja cikloturizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine i Integrirane strategije za urbani razvoj grada Barcsa). – Fokus Akcijskog plana primarno su aktivnosti poboljšanja kvalitete cikloturističke infrastrukture te smještajne i ugostiteljske ponude, koje predstavljaju osnovu za razvoj cikloturizma. Kako bi se postigli željeni rezultati u smislu povećanja broja dolazaka, noćenja i potrošnje, prioritet su i aktivnosti razvoja i unaprjeđenja cikloturističkih proizvoda te jačanja suradnje, promocije i prodaje – kaže voditelj projekta Božidar Jaković.

Akcijski plan unaprijedit će i poziciju cikloturizma u pograničnom području Virovitičko-podravske županije i grada Barcsa, ponajprije duž rute EuroVelo 13 koja prolazi i povezuje navedena pogranična područja.

– Da bi ova cikloturistička „priča“ koju gradimo u akcijskom planu mogla zaživjeti i da bi bila održiva, nužna je koordinirana suradnja i raspoloživost svih zainteresiranih dionika, ali i ostalih koji mogu dati značajan doprinos razvoju cikloturizma. Poticanje suradnje i edukacija dionika također su jedan set aktivnosti na kojima je težište akcijskog plana – kaže B. Jaković koji ističe kako je izradi akcijskog plana prethodilo detaljno istraživanje i analiza postojećeg stanja.

PROJEKTI turistička ciklo2 Custom

Analizirani su svi postojeći dokumenti vezani za cikloturističku ponudu i županijski potencijal na ovu temu, uključen je i terenski obilazak dionice rute Eurovelo 13, od Okrugljače do državne ceste D5, pa sve do graničnog prijelaza Terezino Polje. – Izradom ovog dijela dokumenta potvrđuje se pretpostavka da Virovitičko-podravska županija, kao i susjedno pogranično područje grada Barcsa obiluju posebnostima prirodne i kulturne baštine, nasuprot antropogenim pratećim resursima i atrakcijama – zaključuje B. Jaković.

ŠTO JOŠ NEDOSTAJE RAZVOJU CIKLOTURIZMA?

Imamo premalo biciklističkih staza, smještajnih kapaciteta i trasiranih ruta

Podići kvalitetu biciklističke infrastrukture, unaprijediti segment smještajnih kapaciteta te provesti ciljane promocije i prodaju prioriteti su akcijskog plana na pograničnom području, do 2023. godine. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da su glavne prepreke intenzivnijem razvoju cikloturizma ovog područja mali broj posebno izgrađenih biciklističkih staza, slabo održavanje i trasiranje postojećih ruta te nepovezanost i isprekidanost dionica pojedinih cikloturističkih ruta.
PROJEKTI turistička cikloturizam Custom 1

Županija u ovom trenu ima 12 biciklističkih staza i u njih je do sada najviše ulagano, no dosta njih nisu dobro međusobno povezane ni prilagođene komercijalnoj upotrebi. Neke od njih prolaze duž opasnih prometnica i moraju se izmjestiti, osobito kad je riječ o međunarodnoj ruti EuroVelo 13, a gdje se dio dionice nalazi na samoj državnoj cesti D-5. Analiza je ukazala i na potrebu brendiranja ruta, kako bi bile prepoznatljivije. Pomak je postignut u smislu stanica za popravak bicikla i odmarališta – uz osam stanica za popravak, još su četiri u fazi realizacije zahvaljujući ovom projektu, kao i pet odmarališta.

– Sljedeći ograničavajući faktor intenzivnijem razvoju međunarodnog, ali i nacionalnog cikloturizma na ovom području predstavlja nedostatak tzv. „bike friendly“ smještajnih objekata. Prema dosadašnjem uvidu, neposredno uz glavne rute imamo samo tri takva smještajna objekta – hotel baštinu Kuriju Janković, pustaru Višnjicu i Zlatni klas u Otrovancu – naglašava B. Jaković, voditelj projekta. Za kraj, dodaje kako su nužni i proizvodi koji će županiju objediniti u zaokruženu turističku priču. (www.icv.hr)

Povezane vijesti

Skip to content