Hrvatske šume odobrile sirovinu za 50 novih kupaca

Iako je povećan broj novih kupaca, ukupna količina prostornog drva odobrenog Javnim
pozivom nije povećana u odnosu na dosadašnje godine kako bi se doprinijelo očuvanju ekološke održivosti hrvatskih šuma.

Hrvatske šume su objavile rezultate Javnog poziva za prodaju prostornog drva za
2019. godinu kojim je raspodjeljeno ukupno 1.157.445 kubnih metara sirovine. Kako bi se
udovoljilo potražnji za našom najvrednijom sirovinom i istovremeno sačuvala ravnoteža
ekološkog sustava, Hrvatske šume su s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori, prije godinu dana definirale strategiju raspodjele drvne
sirovine dokumentom Pismo razumijevanja. Cilj ovog dokumenta, kojeg je podržalo više od
90% domaćih tvrtki drvne industrije unutar HGK Udruženja, jest pravednija i transparentnija raspodjela drvnog resursa te motiviranje proizvođača na realizaciju proizvoda visoke dodane vrijednosti. Time se stvaraju preduvjeti za veću preradu sirovine u domaćim pogonima, otvaraju se nova radna mjesta te povećavaju ulaganja u nove tehnologije i inovativne proizvode.

“Posljednjih nekoliko godina svjedočimo velikoj potražnji za domaćim drvom koji ima status
jedne od najcjenjenijih sirovina u svijetu. No uz poticanje razvoja drvne industrije koja čini
10% ukupnog hrvatskog izvoza, naša obaveza je i odgovorno raspolaganje ovim vrijednim
resursom s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Zbog toga smo u suradnji sa sektorskim
Udruženjem pri HGK ograničili maksimalne količine sirovine po pojedinoj pravnoj osobi, kako bi se jednaka prilika za uspjeh na tržištu dala i malim proizvođačima i tradicionalnim obrtima koji zapošljavaju čak 98 posto svih ukupno zaposlenih u drvnoj industriji” – navodi Krunoslav Jakupčić, predsjednik uprave Hrvatskih šuma ističući kako su ovim Javnim pozivom odobrene količine za 50 novih kupaca dok istovremeno nisu prekoračene količine prostornog drva u odnosu na dosadašnje godine.

Jedan od kriterija pri dodjeli sirovine su i fakture kojima se dokazuje količina i cijena
proizvoda koje je pojedina tvrtka proizvela u protekloj godini. Na ovaj se način proizvođače
motivira da od dobivene količine resursa realiziraju proizvod visoke dodane vrijednosti, što
dovodi do povećanja broja radnih mjesta, ali i do jačanja drvoprerađivačke industrije na
tržištu. Važan kriterij predstavlja i broj zaposlenih osoba u pojedinoj tvrtki, kako bi
dodijeljena drvna sirovina bila racionalno i pravedno raspoređena u skladu s mogućnostima
tvrtke.

U prostorno drvo ubrajaju se peleti, drvne ploče, cijepano drvo, balirana hoblovina,
ambalažni papir, mehanička celuloza i drveni ugljen čije su količine odobrene sukladno
kriterijima Javnog poziva i raspoloživih količina iz plana sječa za 2019. godinu. Ukupno je 221 kupac zadovoljio uvjete, dok je rok za dostavu prigovora 10. siječnja do 15 sati. Imena svih kupaca i odobrenih količina po predmetnom Javnom pozivu biti će objavljena na web stranici Hrvatskih šuma.

Popis pet najvećih kupaca s pripadajućim količinama:

OIB NAZIV KUPCA KOLIČINA (m3)
67324838490 Kronospan CRO d.o.o. 172.500
85782406387 Drvenjača d.d. 114.418
51906061831 Šišarka d.o.o. 86.593
02046778584 Spačva d.d. 64.857
10160841858 Moderator d.o.o. 61.538

 

(www.icv.hr, foto: arhiva)