OPĆINA ČAĐAVICA Nova vatrogasna odijela i oprema za čađavačke vatrogasce

Općina Čađavica financirala je nabavu pet kompleta interventnih vatrogasnih odijela za potrebe Vatrogasne zajednice općine Čađavica. Vrijednost, koja je izdvojena iz općinskog proračuna za navedenu namjenu iznosi 59.975 kuna.

Primopredaju dijelova vatrogasnih kompleta izvršili su predstavnici dobavljača VAMAT d.o.o., vatrogastvo, zaštita od požara i zaštita na radu iz Zagreba, a istu su preuzeli članovi VZO Čađavica na čelu s načelnikom Općine Čađavica Mirkom Rončevićem.

(www.icv.hr, adf, žp, foto: D. Fišli)