TVRTKA VIRKOM I ovu godinu planiraju kao godinu investicija, zahvaljujući projektima aglomeracija i novim sustavima odvodnje

Protekla godina za Virkom bila je u znaku investicija i javnih nabava. Posebno se ističe “Aglomeracija Virovitica” koja je najveći projekt tvrtke Virkom za koji su proveli nabavu promidžbe i vidljivosti, kao i javno predstavljanje projekta.

AGLOMERACIJA NAJVAŽNIJI PROJEKT

Također, “Nabava opreme za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje” u vrijednosti od pet milijuna kuna pred potpisivanjem je ugovora, a obuhvaća isporuku opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, opreme za postojeće crpne stanice sustava odvodnje, opreme za postojeći nadzorno-upravljački sustav te isporuku i uspostavu GIS sustava odvodnje.

– Implementaciju očekujemo početkom 2019. godine, kao i potpisivanje ugovora za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućom infrastrukturom i sadržajima – rekla je direktorica Virkoma Margareta Ptiček te istaknula da je vrijednost ovog ugovora 60 milijuna kuna.

Na prostoru tvrtke, na crpilištu Bikana, izgrađen je i novi zdenac dubine 90 metara, u ukupnoj vrijednosti s opremanjem oko milijun kuna, a 80 % sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda. Time će, kažu, osigurati dodatne količine sirove vode, odnosno sigurnu vodoopskrbu uslužnog područja.

RIJEŠENO PITANJE OBORINSKE ODVODNJE

U Ulici sv. Križa u Milanovcu, u II. odvojku, izgrađena je sanitarna i oborinska kanalizacija u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna. Projekt će riješiti pitanje oborinske odvodnje brdskih voda koje za vrijeme iznimnih oborina stvaraju probleme u navedenoj ulici, osobito u istočnom dijelu oko spoja s Ulicom Zlatnog polja.

U sklopu programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, prijavljen je projekt “Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lozan” u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna, za koji je izrađena i izvedbeno-tehnička dokumentacija i za koji je ishođena građevinska dozvola. Također, prijavljen je i projekt za sustav odvodnje ulice Bukovački vinogradi i naselja Vukosavljevica, koji će biti nominiran na nekim budućim mjerama.

Također, nastavljeni su radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gradina gdje je završena I. faza sustava odvodnje, a koja obuhvaća izgradnju kanalizacijskog sustava u cijelom naselju Gradina u skladu s prilagodbom nove koncepcije.

U PLANU NOVI PROJEKTI I INVESTICIJE

U suradnji s Općinom Pitomača i tvrtkom Vodakom d.o.o., Virkom će biti nositelj EU projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”, čija je natječajna dokumentacija u završnoj izradi i planira se u 2019. godini aplicirati izravnom financiranju Europske unije.

– Projekt obuhvaća ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača u svrhu ispunjavanja uvjeta i direktiva Europske unije, a cilj mu je unaprjeđenje odvodnje otpadnih voda na području općine. Ukupna je vrijednost projekta 210 milijuna kuna – rekla je M. Ptiček.

U 2019. očekuju poziv za dostavljanje aplikacijskog paketa projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za projekt “Aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje”, za što su, doznajemo, ishodili sve građevinske dozvole i riješili imovinsko-pravne odnose.

– S obzirom na sve izvedeno, pripremljeno i planirano, očekujemo da će 2019. godina za tvrtku Virkom i sve naše korisnike biti još uspješnija, produktivnija i “plodnija” investicijama, od uspješne i ponosne nam protekle 2018. godine – zaključila je M. Ptiček.

MG 0680 Custom

NOVA ZGRADA, PROMETNICA, PARKIRALIŠTE, VOZNI PARK

Ove godine počinje izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Tvrtka Virkom ove godine počinje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. – Investicija uključuje i izgradnju upravne i kontrolne zgrade, krajobrazno uređenje lokacije postrojenja, izgradnju pristupne prometnice i druge infrastrukture, manipulativne i parkirališne površine i ostale objekte. Osim izgradnje uređaja, započet ćemo s implementacijom i upotrebom nove opreme za upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje, čime ćemo se opremiti novim vozilima – najavila je direktorica M. Ptiček. Virkom će tako za nove poslovne potrebe svoj vozni park obogatiti inspekcijskim vozilom sa svom opremom i strojevima za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju, kombiniranim vozilom za održavanje sustava javne odvodnje, vozilom za prijevoz radnika i opreme, računalnom opremom i slično.

Koje su kapitalne aktivnosti za ovu godinu?

Prema Hrvatskim vodama za 2019. godinu, Virkom je nominirao nekoliko kapitalnih aktivnosti. Jedna od njih je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracija Virovitice – sabirni kolektor istok – II. faza. Također, nominirali su i izradu tehničke dokumentacije za objekt obrade otpadnih voda od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta Bikana Virovitica, kao i projektnu dokumentaciju cjevovoda sirove vode na dionici regionalnog crpilišta Korija – crpilišta Bikana Virovitica.

(www.icv.hr, mlo)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content