Ministarstvo turizma sufinancira nabavku novih automatskih defibrilatora od 100% iznosa

Foto: Pixabay.com

Ministarstvo turizma Republike Hrvatsko objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj.

Novi automatski defibrilatori mogu se financirati kroz MJERU C – DOSTUPNOST I SIGURNOST: provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim
objektima (prioritetno: hoteli, kampovi, marine), što uključuje:

– opremanje ugostiteljskih objekata, marina i brodova s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje;

– obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.).

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan
javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2019. godine, dan objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do 1. ožujka 2019. godine, zaključno s 24. satom.

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva.

(mint.gov.hr)