NOVI UDAR NA DŽEPOVE SLATINČANA Nakon poskupljenja parkinga i komunalija, poskupila i voda

Jučer je u velikoj sali Hrvatskog doma u Slatini, pod predsjedanjem Daria Vrbaslije, održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine.

Za sjednicu je bio predložen Dnevni red od 12 točaka, ali na samom početku sjednice vijećnik Kazimir Libl povukao je svoj prijedlog 11. točke Dnevnog reda, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Slatine koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, koji se odnosio na smanjenje primanja dvaju zamjenika gradonačelnika-volontera, a da povlačenje prijedloga nije dodatno obrazložio.

Vijećnici su ponovo bili najaktivniji na Aktualnom satu

Vijećnika Kazimira Libla (SDP), koji je već jednom prilikom svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje, pa ga ponovo aktivirao i sada, kako sam neslužbeno navodi nastupa neovisan o stranci sa čije je liste upao u Gradsko vijeće, zanimalo je poskupljenje računa za vodu i koji je razlog tom poskupljenju. Pitanje je bilo upućeno direktoru gradske tvrtke Komrad d.o.o. Mati Miličiću.

51105836 362854137780001 2643381864781316096 n

Objašnjenje o poskupljenju vodne naknade, tj. računa s 1. siječnja 2019. godine, dao je tehnički direktor Antun Srbić, ispričavši direktora Komrada d.o.o. koji je navodno opravdano odsutan, rekavši kako tvrtka ne smije poslovati s minusom. Vijećnik Libl, ne baš zadovoljan objašnjenjem, izišao je za govornicu i upozorio vijećnike kako je voda poskupila za više od 20%, a odvodnja za više od 50%, što je velik udar na džepove građana.

Oporbene vijećnike (HDZ-HSLS-HSP) zanimalo je mogućnost energetske obnove višestambenih zgrada kojima upravlja Slatina kom d.o.o.. Sugerirali su na daljnje informiranje vlasnika stanova o mogućnostima pribavljanja 60% nepovratnih sredstava EU za obnovu istih, unatoč zahtjevnoj dokumentaciji i prijavi. Pitali su i zašto je došlo do promjene članova Upravnog vijeća GRAS-a i koje kompetencije imaju novi članovi Upravnog vijeća na čelu s Draganom Jovanićem, gradskim vijećnikom i dopredsjednikom SDP-Slatina, da bi mogli biti kvalitetna podrška ravnateljici ove gradske ustanove, smatrajući da je prethodno vijeće bilo kvalitetnije i stručnije (također SDP-ovo vijeće). Kako je rok za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu bio upravo dan prije održavanja sjednice, podnijeli su nekoliko amandmana na odluku. Na njihov prijedlog usvojen je amandman kojim su željeli da obitelji, odnosno privatni investitori koji imaju prebivalište na području grada Slatine najmanje godinu dana, prilikom gradnje ili dogradnje vlastitog objekta za stanovanje budu oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 80%.

Drugi amandman se odnosio na poticanje poduzetništva u poduzetničkim zonama kojim su željeli apsolutno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za poduzetnike koji žele izgradnju proizvodno-poslovnih objekata u poduzetničkim zonama grada Slatine. Njime su, navede, htjeli spriječiti autonomnost i diskrecijsko pravo gradonačelnika da samostalno određuje koje su to poduzetničke inicijative od interesa za razvoj gospodarstva u gradu Slatini, kako sada stoji u navedenoj odluci. Taj amandman im nije dobio ”zeleno svijetlo” na ovoj sjednici, ali je ostavljena mogućnost da se o istom raspravlja kroz radne odbore i da bude eventualno usvojen na nekoj od sljedećih sjednica zajedno s izmjenom Odluke o komunalnom doprinosu. Također, postavili su pitanja u vezi obnove zgrade jaslica, projekta koji je prijavljen u proljeće 2017.godine, dakle prije lokalnih izbora, a koji je obnovljen i završen ovog ljeta. Na njihova pitanja je većim dijelom odgovarao gradonačelnik Denis Ostrošić, pokušavajući svoje odgovore potkrijepiti raznim usporedbama s drugim gradovima, među kojima je i Osijek.

Vodna naknada u gradu Slatini nije poskupila od 7. siječnja 2013. godine

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čine grad Slatina i općine Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje, Čađavica i Voćin pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe. Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini grad Slatina pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda, a u općini Čađavica i Nova Bukovica usluga odvodnje će se obavljati nakon dovršetka kanalizacione mreže, jer je ista u izgradnji. U općinama Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje, Čađavica pružaju se usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama. Odlukom od 7. siječnja 2013. godine određena je vrsta vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge, koja se nije mijenjala do 1. siječnja 2019 godine.

Protiv donošenja Odluke o poskupljenju vodne naknade bili su svi načelnici općina dionika u tvrtci Komrad d.o.o., općina Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje, Čađavica, Voćin i Podravska Moslavina, no pošto je Grad Slatina većinski vlasnik ta je Odluka donesena. Grad Slatina posjeduje 61,039 posto udjela u vlasništvu tvrtke Komrad d.o.o., Općina Čađavica 12,625 posto, Voćin 7,785 posto, Mikleuš 9,039 posto, Novu Bukovicu 5,623 posto, Sopje 3,878 posto i Podravska Moslavina 0,011 posto.

Odlukom Uprave Komrada d.o.o., a koju je prihvatio slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, korisnici usluga vodoopskrbe i odvodnje sa slatinskog područja plaćaju više od onih iz Orahovice i Virovitice, i sve to uz smiješak predsjednika Gradskog vijeća Grada Slatina Daria Vrbaslije. Postavlja se pitanje: Zar građani moraju platiti troškove lošeg poslovanja Komrada d.o.o.? (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content