VIROVITICA I PRIGRADSKA NASELJA Doznajte koja je mogućnost poplave, suše, tuče na Vašem području

foto: virovitica.hr

Na službenim stranicama Grada Virovitice, pod rubrikom “Važni dokumenti”, možete pronaći link koji vodi do interaktivne karte na kojoj možete vidjeti koja je mogućnost poplava, suše, toplinskog vala, tuče i drugih nesreća na području grada Virovitice i prigradskih naselja.

Riječ je o procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice koja je izrađena kako bi se, uz poznate prioritetne prijetnje, izvršilo rangiranje s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica te odredili njihovi rizici. Tako će se kroz sustav vrednovanja ujedno utvrditi smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.

Procjenom će se također utvrditi spremnost sustava civilne zaštite Grada da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja i reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu.

(virovitica.hr)