ŠPIŠIĆ BUKOVICA Općinski vijećnici dali suglasnost za izgradnju kanalizacije u Bukovačkim Vinogradima i Vukosavljevici

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica danas (četvrtak) održalo je 18. sjednicu. Vijećnici su prihvatili sve točke dnevnog reda, među kojima i odluke o komunalnoj naknadi i doprinosu Općine Špišić Bukovica prema kojoj naknada i doprinos ostaju isti, pa tako i dalje ostaju jedni od najnižih u Republici Hrvatskoj. Isto tako, donesena je odluka o paušalnom porezu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu koji će iznositi najmanji iznos propisan Zakonom, odnosno 150 kuna. Donesena je i Odluka o davanju prava služnosti tvrtki Virkom d.o.o za postavljanje kanalizacijskih vodova i uređaja, odnosno izgradnju sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Bukovački Vinogradi i Vukosavljevica. Isto tako, donesene su izmjene i dopune Plana prijema u službu u upravna tijela Općine te Rješenje o imenovanju mrtvozornika na području Općine. (www.icv.hr)