Kontrolni pregled provedbe LIFE+ projekta Old Drava

Predstavnica Monitoring tima Kontrolnog tijela LIFE+ projekata Diana Hielman 7. ožujka obavila je nadzor provedenih aktivnosti projekta Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000, akronim projekta: Old Drava, LIFE13NAT/HU/000388, koji se od 1. lipnja 2014. godine provodi na teritoriju Mađarske i Republike Hrvatske.

Prvo su u posjetiteljskom centru mađarskog NP Dunav-Drava u Dravaszentes-u prezentirane aktivnosti projektnih partnera provedene od ožujka 2018. godine te je izvršena kontrola financijskog i knjigovodstvenog dijela projekta kod svih partnera – NP Dunav-Drava, općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Razvojna agencija Vidra i WWF Mađarska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Poslijepodne je uslijedio terenski pregled projektnih aktivnosti na području općine Pitomača, naselje Križnica. Projektni partneri upoznali su gospođu Hielman s provedenim aktivnostima uređenja Natura 2000 parka te završenim radovima na izgradnji pregrade na rukavcu Stara Drava.

Projekt Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 završiti će 30. travnja 2019. godine, a Završna konferencija projekta održati će se 9. i 10. travnja 2019. godine – 1. dan u Posjetiteljskom centru u Dravaszentes-u (HU), a 2. dan na području Križnice (HR). (www.icv.hr, virovitica-nature.hr)