U sklopu završne konferencije projekta “Old Drava” projektni partneri obišli poučne staze na Križnici

blank

U sklopu završne konferencije LIFE + projekta Old Drava projektni partneri iz Hrvatske i Mađarske biciklima su obišli poučne staze na Križnici uz Dravu koje su postavljene i uređene u sklopu tog projekta. Ovaj izlet organizirali su drugi dan nakon što su u Centru za posjetitelje Nacionalnog parka Dunav-Drava u Barcsu održali završnu konferenciju projekta. Riječ je o prekograničnoj suradnji na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 „Old Drava“.

Glavne projektne aktivnosti projekta vrijednog 834.006 eura, uz sufinanciranje EU od 75 posto bile su izgradnja pregrade zbog podizanja razine vode u rukavcu „Stare Drave“ na Križnici, pošumljavanje autohtonim vrstama kako bi se očuvala biološka raznolikost šuma, istraživanje ribljih vrsta i vodenih staništa i njihovo praćenje tokom i nakon završetka projekta, uklanjanje starih ribičkih platformi i postavljanje novih, postavljanje poučnih staza, uređenje Natura 2000 Info točke za posjetitelje, izrada Studije o različitim praksama upravljanja, utjecaju projekta na lokalno stanovništvo i ciljane vrste i staništa na Križnici.

IMG 6160

Ovaj projekt je primjer odlične suradnje hrvatske i mađarske strane, jer su projektiranja izvele hrvatske, a same radove, mađarske tvrtke. Partneri na projektu su bili: Nacionalni park Dunav-Drava, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ, Svjetski fond za zaštitu prirode, WWF, Zajednica ribolovnih udruga županije Šomođi, VIDRA Agencija za regionalni razvoj VPŽ. Projekt Old Drava sufinancirala je i Coca cola kao i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske. (www.icv.hr, vpz.hr; foto: virovitica-nature.hr)[g-gallery gid=”520567″]