Hrvatska prva uvodi 3D signalizaciju za pogrešan smjer na autocestama

blank
Foto: vecernji.hr

Hrvatske autoceste počinju s provedbom pilot-projekta postavljanja horizontalne signalizacije s 3D efektom na 10 čvorišta i pet odmorišta koja će upozoravati vozače da su krenuli u pogrešnom smjeru. U HAC-u kažu da godišnje imaju 200-tinjak dojava o vožnji u suprotnom smjeru na svojim autocestama, no ne budu sve dojave potvrđene, piše vecernji.hr.

Naime, neki vozači na vrijeme shvate pogrešku pa se vrate u pravi smjer prije dolaska policije i ophodara. No 70 posto tih dojava ipak bude potvrđeno, a srećom još manje ih završi s posljedicama, odnosno prometnom nesrećom. Od 2007. na HAC-ovim autocestama dogodilo se 38 nesreća zbog vožnje u pogrešnom smjeru, a u njima je smrtno stradalo 11 osoba, dok ih je 25 teško, a 22 lakše ozlijeđeno.

Ozbiljna opasnost

U HAC-u kažu da vozila koja se kreću u suprotnom smjeru na autocestama predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost svih sudionika prometa.

b1a3d48503b59a4d90af
Foto: vecernji.hr

Takva vožnja često završava frontalnim sudarom i iako broj takvih prekršaja nije velik, posljedice su većinom ozbiljne ozljede i smrtni slučajevi. Greška ulaska u krvi smjer pritom se, navode, najčešće događa na čvorovima i odmorištima zbog neopreza vozača izazvanog umorom, vožnje pod utjecajem nedozvoljenih sredstava, pada koncentracije, previda prometne signalizacije ili, u najgorem slučaju, zbog samodestruktivnog karaktera vozača koji ulazi u suprotan smjer. Sada je u zoni čvorova i na odmorištima postavljana dodatna vertikalna prometna signalizacija – “ruka” STOP – KRIVI SMJER – te horizontalna prometna signalizacija – strelice, “vibro” crte. No u HAC-u kažu da je dosadašnja praksa pokazala da postojeća prometna signalizacija za sprečavanje ulazaka vozila u pogrešan smjer nije dovoljna i da ju je potrebno dopuniti. Horizontalna 3D prometna signalizacija tako bi uz postojeću vertikalnu vizualno djelovala kao fizička prepreka te tako dodatno upozoravala korisnike o ulasku u pogrešan smjer vožnje.

U HAC-u navode da je takav način sprečavanja ulazaka vozila u suprotan smjer jedinstven u Europi i da se još koristi kao pilot u Austriji. Horizontalna 3D prometna signalizacija sastoji se od dva dijela. Prvi dio čini više manjih oznaka, u pravilu tri, koje se izvode u 3D prikazu stvarajući optičku varku nailaska na “šiljke”, a drugi, veći dio, izvodi se u 3D prikazu stvarajući optičku varku umjetne izbočine, odnosno “uzdignute plohe”. Horizontalna oznaka “umjetna izbočina” izvodi se u cijeloj širini prometnog traka do rubnih crta, dok se manje oznake, “šiljci”, izvode ispred.

Prometni elaborat

U HAC-u su o prometnoj signalizaciji s 3D efektom izradili prometni elaborat i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobili suglasnost da krenu s pilot-projektom. Pripremili su natječajnu dokumentaciju i sad kreću s javnom nabavom za implementaciju projekta. Procijenjena vrijednost radova je milijun kuna. Za pilot-projekt odabrana su čvorišta i odmorišta na kojima se najčešće događaju vožnje u pogrešnom smjeru, a pritom su u HAC-u vodili računa da budu pokrivene sve autoceste kojima upravlja ta tvrtka, odnosno da ona budu raspoređena ravnomjerno po cijeloj Hrvatskoj.

Na svakom čvorištu signalizacija će biti postavljena na dvije lokacije na kojima je moguće ući na autocestu u pogrešnom smjeru, dok će na odmorištima ona biti postavljena na po jednoj lokaciji. U HAC-u očekuju da će s provedbom projekta krenuti nakon turističke sezone, kad završe postupak javne nabave i sklope ugovor s izvođačem radova. Nakon toga će godinu dana pratiti i analizirati podatke kako bi vidjeli ima li ta mjera učinka. U HAC-u očekuju da će se na čvorištima i odmorištima koja budu u pilot-projektu smanjiti broj vožnji u pogrešnom smjeru.

Najviše 3D signalizacije bit će na A3

U sklopu pilot-projekta 3D signalizacija za sprečavanje ulaska na autocestu u krivom smjeru bit će postavljena na čvorovima Gornja Ploča i Zagvozd te na odmorištu Zir (desno) na A1 – Zagreb – Split – Ploče, zatim na čvorovima Sveta Nedjelja, Buzin, Rugvica, Popovača i Županja te na odmorištu Plitvice (lijevo i desno) na A3 Zagreb – Lipovac. Na A4 Zagreb – Goričan tu će signalizaciju imati čvorišta Popovec i Kraljevečki Novaki te odmorište Ljubešćica (desno), a na A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj čvorovi Đakovo te odmorište Ivandvor (lijevo). Pokaže li se pilot-projekt uspješnim, 3D signalizacija postavit će se na svim čvorovima i odmorištima. (vecernji.hr)