Kino Slatina postalo članom najznačajnije mreže europskih nezavisnih kina EUROPA CINEMAS

Odlične vijesti stižu za Kino Slatina! Naime, Kino Slatina od 1. siječnja 2019. godine postalo je članom najznačajnije mreže europskih nezavisnih kina EUROPA CINEMAS. Članstvo će omogućiti financijsku potporu iz fondova Europske unije za prikazivanje europskih filmova u kojima će svi filmoljupci moći uživati.

Članstvu je prethodio rigorozan i dugotrajan pristupni proces, analiza filmskog repertoara, ispunjavanja višestrukih kriterija programa i posjećenosti kina koje zahtijeva Europa Cinemas, koja okuplja 43 zemlje, 596 gradova i 1182 kina. Nakon digitalizacije kina 2014. godine Kino Slatina postaje dio Hrvatske mreže neovisnih prikazivača «Kino mreže» koja broji 44 člana i 64 kina u 46 gradova i otoka. Ovo je posebna potvrda kvalitetnog programa i priznanje rada Pučkog otvorenog učilišta Slatina.

Europa Cinemas osnovana je 1992. godine uz financijsku potporu Programa MEDIA i Francuskog centra za kinematografiju – CNC. Riječ je o prvoj mreži kina koja radi na promociji europskog filma. Njezin je cilj osigurati operativnu i financijsku potporu kinima koja se obvezuju prikazivati značajan broj europskih filmova, pokretati skupove i inicijative, kao i promotivne aktivnosti usmjerene na mladu publiku. (Facebook Kino Slatina)