MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Donesen Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice objavljen je u Narodnim novinama broj 62/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Pravilnikom su propisane obveze sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice te kvalitativni parametri i njihova laboratorijska kontrola, kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice. Uvjeti po kojima se otkupljuje pšenica predmet su dogovora koji je zaključen pisanim ugovorom između proizvođača i prvog kupca pšenice.

Pored obveze sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice, Pravilnikom se propisuju i kvalitativni parametri pšenice i njihova laboratorijska kontrola kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice, pri čemu se pšenica, radi praćenja kvalitete svrstava u kvalitativne klase (Premium, I. klasa, II. klasa, III. klasa i IV. klasa). Osim sklapanja pisanog ugovora, prvi kupac može sastaviti i pisanu ponudu ugovora o isporuci pod čime se podrazumijevaju javno objavljeni uvjeti prvog kupca koji su obvezujući, sadržavaju sve odredbe koje sadrži i pisani ugovor te se prilažu otkupnom bloku.

Pisani ugovor ili pisana ponuda o isporuci pšenice mora sadržavati sve elemente bitne za poslovni odnos između proizvođača i prvog kupca, a osobito elemente koji se odnose na:

– minimalne zahtjeve kvalitete za isporuku
– za svaki kvalitativni parametar polaznu ili standardnu vrijednost i utjecaj njegove promjene na izračun cijene

te posebno sljedeće kvalitativne parametre:

– hektolitarsku masu izraženu u kg/hl
– udio proteina izražen u % na suhu tvar
– vlagu izraženu u %
– primjese izražene u %.

Prvi kupac pšenice jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena. Prema tome, potrebno je u ugovoru navesti cijenu ili način izračuna cijene za standardnu kvalitetu pšenice te kako se provodi korekcija cijene s obzirom na odstupanje kvalitativnih parametara u odnosu na standardnu kvalitetu. Na takav način se osigurava transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za kupce.

Iznimno, obveza sklapanja pisanog ugovora ili pisane ponude nije potrebna kada član zadruge isporučuje pšenicu zadruzi i ako pravila zadruge sadržavaju odredbe sa sličnim učinkom kao odredbe iz članka 168. stavka 4. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te u slučaju kada je između proizvođača i prvog kupca sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji koji sadrži i elemente iz članka 168. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 odnosno sve elemente koje sadrži i pisani ugovor. Također, prema odredbama ovoga Pravilnika, proizvođač i prvi kupac imaju mogućnost slobodnog pregovaranja o svim elementima pisanog ugovora ili pisane ponude kao i o svim dodatnim uvjetima, pri čemu se odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju na pisane ugovore o isporuci pšenice sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

U izradi Pravilnika o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice kao članovi Povjerenstva sudjelovali su predstavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. S predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore i Žitozajednice d.o.o. koji su također bili imenovani članovi Povjerenstva za izradu Pravilnika, izvršene su i dodatne pojedinačne konzultacije te je prije donošenja samog Pravilnika postignuto suglasje predstavnika svih dionika na tržištu o odredbama Pravilnika.

(poljoprivreda.gov.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content