Razvojna agencija VTA u protekloj godini prijavila 621 projekt, do sada odobreno njih 130 u vrijednosti 45,2 milijuna kuna

foto: M. Bašić

Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice jedna od točaka dnevnog reda bilo je Izvješće o radu za 2018. godinu Razvojne agencije VTA, koja je prije nekoliko mjeseci proslavila pet godina postojanja.

Ostvareni rezultati i odobrena financijska sredstva pokazuju da je 2018. godina za VTA bila najuspješnija do sada po broju prijavljenih i odobrenih projekata.

– Broj prijavljenih projekata u usporedbi s godinom osnivanja je porastao čak tri puta pa je tako 2018. godina zaključena sa 621 prijavljenim projektom ukupne vrijednosti 93,7 milijuna kuna. Za sada je odobreno njih 130 u vrijednosti od 45,2 milijuna kuna – rekla je ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

ZA GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA U PROVEDBI PROJEKTI VRIJEDNI 15 MILIJUNA KUNA

Inače, proteklu godinu obilježilo je provođenje četiri značajna projekta u vrijednosti 4,8 milijuna kuna prijavljena na INTERREG V-A Program suradnje Mađarska – Hrvatska. Važno je istaknuti i nastavak provedbe najznačajnijeg projekta vrijednog preko 81 milijun kuna, odnosno obnovu Dvorca Pejačević i Gradskog parka koji je najveći projekt takve vrste prijavljen i odobren na natječaju za obnovu kulturne baštine, kao i prijavu 15 projekata na natječaj za energetsku obnovu.

Agencija također pomaže i razvoju civilnog društva na području grada pisanjem projekata za udruge, a tu posebno treba naglasiti uspješnu dugogodišnju suradnju s Gradskim društvom Crvenog križa. U 2018. godini VTA je tako za virovitički Crveni križ prijavila projekte u vrijednosti 2,9 milijuna kuna, dok su u provedbi do sada odobreni projekti ukupne vrijednosti čak 15.000.000 kuna.

ZA PODUZETNIKE I GOSPODARSTVENIKE PRIJAVLJEN 451 PROJEKT

VTA je na raspolaganju i poduzetnicima i poljoprivrednicima s područja grada, županije, ali i šire, za koje je u 2018. godini prijavljen ukupno 451 projekt.

– Uočava se tendencija porasta broja prijavljenih, ali i odobrenih projekata koji pridonose zajednici, marginaliziranim skupinama u društvu te razvoju grada Virovitice. Agencija je prijavila brojne projekte iz područja podizanja zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju, stvaranju preduvjeta za gospodarski rast i razvoj i slično koji se nalaze u fazi ocjenjivanja – ističe T. Harmund te dodaje kako je velik broj prijavljenih projekata rezultat uspješne suradnje Grada Virovitice i agencije:

– Podrška osnivača Grada Virovitice te kvalitetan stručni tim ključ su uspjeha razvoja našeg grada i lokalne zajednice – kaže Harmund.

Neki od najznačajnijih projekata odobreni u 2018. godini:

-Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Golom Brdu
-Energetska obnova zgrade Mjesnog doma u Koriji
-Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Rezovcu
-Energetska obnova zgrade PŠ IBM Milanovac
-Energetska obnova zgrade Sportske zajednice
-Energetska obnova zgrade Streljane
-Energetska obnova zgrade Centar kulture
-Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Podgorju
-Energetska obnova zgrade Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
-“Poslijepodnevni rad Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica”
-“Humanitarni paketi GDCK-a Virovitica”
-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ
-“Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Virovitici”

(virovitica.hr)