PRVI NA SVIJETU Ispunjen i posljednji uvjet za jedinstveni pentalateralni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Rezervati biosfere su područja kopnenih i morskih ekoloških sustava koja promoviraju rješenja usklađena s ciljevima očuvanja biološke raznolikosti i održivim razvojem. Međunarodno su priznati oblik zaštite i nominirani su od nacionalnih vlada te ostaju pod nadležnošću država u kojima se nalaze. U Hrvatskoj postoje dva rezervata biosfere: Velebit (proglašen 1977. godine) i prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav na području Republike Hrvatske i Mađarske (proglašen 2012. godine).

Svi rezervati biosfere čine Svjetsku mrežu rezervata biosfere unutar koje se potiče razmjena informacija i iskustava. Uloge rezervata biosfere su brojne: promocija skladnog suživota čovjeka i prirode, očuvanje prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti, podrška istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka vezanih uz zaštitu prirode i pronalazak rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja.

image001 1

Hrvatsko-mađarski prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, proglašen 2012. godine na 24. sjednici međunarodnog koordinacijskog vijeća UNESCO-ovog Programa „Čovjek i biosfera“ u Parizu, uspješno funkcionira i primjer je dobre suradnje dviju država. Proširenje ovog postojećeg bilateralnog rezervata uvjetovano je proglašavanjem nacionalnih rezervata biosfere država stranaka budućeg UNESCO-vog pentalateralnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (PRB MDD). Zajednička ministarska deklaracija o pripremi osnivanja pentalateralnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Austrije, Republike Hrvatske, Mađarske, Republike Slovenije i Republike Srbije, potpisana je 2011. godine u mađarskom gradu Gödöllőu.

image002 1

Republika Srbija je 2017. godine proglasila UNESCO rezervat biosfere „Bačko Podunavlje“, a Republika Slovenija 2018. godine rezervat biosfere „Rijeka Mura“.

Proglašenjem austrijskog rezervata biosfere „Donja dolina Mure“ na području Štajerske u lipnju ove godine, ispunjen je i posljednji uvjet za zajedničku nominaciju Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Srbije za jedinstveni, 1. na svijetu, pentalateralni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

image003 1

Na drugom sastanku Koordinacijskog odbora, tijela osnovanog s ciljem osnivanja pentalateralnog rezervata biosfere, održanog u svibnju 2019. godine u Austriji, donesena je odluka o pokretanju postupka izrade zajedničke nominacije za osnivanje pentalateralnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, uz suglasnost nadležnih ministarstava svih 5 država.

Izrada nominacijskog obrasca je u tijeku jer je rok za predaju nominacije 30. rujan 2019. godine.

image004 1

Domaćin slijedećeg sastanaka Koordinacijskog odbora je Republika Hrvatska, te će se on održati sredinom rujna ove godine u Informativno edukativnom centru Dravska priča u Noskovcima. (virovitica-nature.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content