Ministrica Bedeković: Uz kvalitetnog poslodavca, roditelj može uspješno “balansirati“ između obiteljskih obveza i zahtjevnog tržišta rada

Klizno radno vrijeme, bolovanje plaćeno u punom iznosu, podmireni troškovi stanarine, neradne nedjelje i praznici, plaćen vrtić i dopunsko osiguranje. To su samo neki od uvjeta koje poslodavci uvode u svoje poslovanje, kao dobrodošlu pomoć zaposlenicima, a koji uz taj posao imaju i nezamjenjivu, roditeljsku ulogu. Potpora obiteljima već na radom mjestu prepoznata je i od strane države, odnosno Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koje će i ove godine nagraditi poduzeća koja su prepoznala važnost svojih zaposlenika s djecom. U e-intervjuu s ministricom, izv. prof. dr. sc. Vesnom Bedeković prošli smo ovom zanimljivom temom koja za budućnost donosi niz novih pogodnosti, kako za zaposlenike, tako i za same poslodavce.

Recite nam više o samoj inicijativi „Poslodavac prijatelj obitelji“ – tko sve sudjeluje u njoj i koji su joj ciljevi, odnosno, zašto je pokrenuta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Sigurna sam da se većina rodite-lja često zatekne u situaciji kada moraju birati između poslovnog i privatnog života. Primjerice, dijete boluje od dječjih bolesti i roditelji moraju pribjeći rješenjima poput angažiranja drugih odraslih osoba iz obitelji ili pak otvaranja bolovanja kako bi zbrinuli dijete. I obiteljske obaveze zaposlenika ponekad dolaze u koliziju s poslovnim odgovornostima.

Upravo s tom svrhom poticanja poslodavaca na promišljanje kako biti kvalitetan partner zaposlenicima te im osigurati više od zakonom propisanih radnih uvjeta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodjeljuje priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ odabranim poduzećima s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima. Sudjelovanjem poduzeća u projektu te dodatnim pogodnostima koje poslodavci osiguravaju zaposlenicima, podiže se svijest o važnosti potreba društva i zaposlenika te se kroz kvalitetne programe skrbi za zaposlenike i inovativnim rješenjima podiže kvaliteta poslovanja.

Cilj projekta je senzibilizacija poslodavaca i javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih majki i očeva, poticanje društva na zaštitu i osnaživanje obitelji te isticanje pozitivnih mjera koje poslodavci provode, a usmjerene su na poboljšanje kvalitete života zaposlenika.

Kakvo je stanje u Hrvatskoj – prepoznaju li poslodavci potrebe koje imaju njihovi zaposlenici – roditelji? Što pokazuje praksa u posljednje dvije godine?

Tvrtke u Hrvatskoj polako uviđaju da mogu napredovati samo ako razvijaju potencijal svojih zaposlenika. Ravnoteža privatnog i poslovnog života veliki je izazov za zaposlenike te radnici pri odabiru posla sve više gledaju dodatne pogodnosti koje mogu dobiti od poslodavaca. Iz tog razloga uspješne tvrtke nude sve više pogodnosti svojim radnicima, kako bi ih zadržale i motivirale, a radna kultura i trendovi na radnom mjestu polako se mijenjaju. Naravno, prostora za napredak uvijek ima.

Po pitanju javnih politika evidentno je da jedno od prioritetnih političkih i društvenih pitanja trebaju postati upravo politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, pri čemu je iste potrebno unaprijediti u svim segmentima, uz važnu ulogu kako države, tako i poslodavaca.

Upravo javnom pohvalom poslodavaca kroz ovaj projekt i istica-njem primjera dobre prakse potiču se i drugi poslodavci na kreiranje i primjenu rješenja, odnosno razvoj nefinancijskog dijela poslovanja, kojima se stvara prijateljsko i poticajno okruženje za zaposlenike i njihove obitelji. Svi pokazatelji nas upućuju na to da zaposlenici koji imaju priliku uskladiti privatne i poslovne obveze teže izvrsnosti i postižu bolje rezultate te na taj način postižu, između ostalog, i balans privatnog i poslovnog uspjeha. Neosporno je da takve poslovne politike imaju utjecaj na društvo u cjelini, na poslovne rezultate, obiteljski život zaposlenika i pozitivno društveno ozračje. Naše je trajno opredjeljenje ohrabrivati i aktivno doprinositi upravo tim ciljevima.

Prošle godine nagradili ste četiri poduzeća, u četiri različite kategorije, a koja su vlastitim primjerom pokazala društvenu odgovornost poslovanja tvrtke i posebnim rješenjima izašli ususret svojim zaposlenicima roditeljima. Što pokazuje njihov primjer – što sve jedno poduzeće može napraviti kako bi roditeljima pokazalo da podržava i drugi, još važniji „posao“- odgoj i podizanje djeteta?

Nakon analize upitnika na temelju kojih su ocijenjeni primjeri rješenja ispitanika koji su se javili na natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“ došlo se do iznimno vrijednih primjera iz prakse. Među prošlogodišnjim prijavama poslodavci su istaknuli različite pozitivne mjere koje provode u svojim tvrtkama, financijske i nefinancijske.

Mjere koje poslodavci nude zaposlenicima su kraći radni tjedan, slobodni dani za višednevni izostanak s posla zbog bolesti djeteta, fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće.
Također, tvrtke koje podržavaju obiteljski život zaposlenika imaju praksu dodjele financijskih sredstava za rođenje djeteta, omogućavanje korištenja slobodnih dana za polazak djeteta u školu ili vrtić, pokrivanje troškova dopunskog osiguranja te trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Mnoge tvrtke koje su prijavom sudjelovale u ovom projektu omogućuju stipendiranje djece zaposlenika, novčana sredstva za nabavu školske opreme, mogućnost povoljnijeg kreditiranja zaposlenika, besplatan obrok za vrijeme radnog vremena, dodatak na plaću za zaposlenike s troje ili više djece.

Poslodavci koji njeguju i potiču obiteljski život sudjeluju prigodnim darovima za djecu, imaju politiku poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta, organiziraju besplatna ljetovanja i izlete za zaposlenike i njihove obitelji, osiguravaju podmirenje troškova vrtića ili nude uređen prostor za boravak djece zaposlenika u sklopu tvrtke te svojim zaposlenicima daju mogućnost korištenja sportskih i wellness programa unutar tvrtke.

Na koje je sve načine država motivirala poslodavce da izađu ususret svojim zaposlenicima koji su roditelji?

Poreznom reformom i izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. povećan je iznos neoporezivih primitaka. Otvorena je mogućnost nove vrste neoporezivog primitka i to novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika do iznosa 5.000 kuna, što uključuje dodatnu plaću i dodatak uz mjesečnu plaću. Neoporeziva je i naknada za troškove prehrane do 5.000 kuna godišnje paušalno po radniku ili 12.000 kuna uz predočenje troškova. Ukupne godišnje naknade, a koje nisu povezane s duljinom radnog staža, popele su se na 12.500 kuna. Tvrtke svojim radnicima mogu plaćati i trošak vrtića za djecu ili trošak smještaja. Također, povećan je iznos neoporezivog primitka „potpore za novorođenče“ do 10.000 kuna.

Ukidanjem poreza na pojedine naknade, osigurava se šira primjena pojedinih pogodnosti, a poslodavcima se olakšava dodatno stimuliranje zaposlenika.

Imate li konkretne pokazatelje – koliko je poduzeća od 1. rujna ove godine, otkako su nove olakšice stupile na snagu, zapravo iskoristilo priliku pa svojim zaposlenicima plaća topli obrok, vrtić za djecu, dopunsko osiguranje, stanarinu…?

S obzirom na to da je porezna reforma nadležnost Ministarstva financija, možemo navesti samo brojke koje su objavljene o rezultatima poreznih rasterećenja od 1. rujna 2019., kojima se uvode novi neoporezivi primici – trošak prehrane, trošak smještaja, trošak vrtića, dnevnice.

Do 28. listopada poslodavci su isplatili 1,42 milijarde kuna neoporezivih naknada. 32.850 tvrtki isplatilo je 1,27 milijardi kuna za 518.918 zaposlenih radnika kao nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika. Druga najveća stavka jest novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa, koja iznosi ukupno 123 milijuna kuna, odnosno naknada za topli obrok za više od 115 tisuća radnika.

Jednako tako, 1.192 tvrtke počele su plaćati trošak vrtića za 1.588 zaposlenih, na što je utrošeno 3,6 milijuna kuna. Mogućnost plaćanja smještaja za radnika iskoristilo je 187 tvrtki za 426 zaposlenih radnika u iznosu od 1,3 milijuna kuna.

Koje su mogućnosti za budućnost?

Natječaj „Poslodavac prijatelj obitelji“ nastavit ćemo provoditi svake godine s ciljem senzibilizacije poslodavaca i šire javnosti za razumijevanje potreba zaposlenih majki i očeva i njihove djece, ohrabrivanjem društveno odgovornog poslovanja koje kreira poticajno okruženje za obiteljski život i djecu. Samostalno, ali i u suradnji s partnerima, planiramo pojačati projektne aktivnosti organizacijom okruglih stolova i javnih tribina tijekom 2020. godine. Projekt je moguće razvijati u smjeru dodjele certifikata te razvoja alata za dodjelu oznake „Poslodavac prijatelj obitelji“ poduzećima koji u poslovanje implementiraju rješenja kojima se stvara i poboljšava prijateljsko okružje prema zaposlenicima i njihovim obiteljima.

U Hrvatskoj svijest o društveno odgovornom poduzetništvu usmjerenom na zaštitu i podršku obitelji evidentno jača, a poslodavcima se nudi niz programa i edukacija. Upravo potražnja za alatima i smjernicama dokazuje izniman interes poslovnog sektora, ali i šire društvene zajednice za razvojem društva u cjelini. Tako značajni iskoraci podrazumijevaju zajedničko djelovanje svih dionika javnog, društvenog i poslovnog sektora.

SVE VIŠE DRUŠTVENO ODGOVORNIH TVRTKI
Zadovoljan radnik koji ima potporu poslodavca najbolja je reklama svojoj tvrtki

Roditeljima je svako razumijevanje poslodavca hvalevrijedno. Što samim tvrtkama znači titula društveno odgovornog poduzeća i kako se ono odražava na poslovne rezultate?

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je strateški alat za upravljanje koji proizvodi pozitivne koristi koje djeluju na zaposlenike i na poduzeće kao cjelinu. Poduzeća koja koriste fleksibilne načine poslovanja su konkurentnija na tržištu, što utječe na pozitivan poslovni uspjeh poduzeća i zadovoljstvo njihovih zaposlenika.

Poduzeća koja su implementirala DOP u svoje poslovanje imaju bolju reputaciju i sam odnos s lokalnom zajednicom, stvara se pretpostavka da će ih i podržati kupci kupnjom baš njihovih proizvoda, poboljšanje radne klime dovodi do povećanja motivacije i produktivnosti samih zaposlenika. Ulaganje u ljudski kapital doprinosi ugledu poslodavaca koji pomažu zaposlenicima bolje uskladiti obiteljske i poslovne obaveze.

Roditelji su često pod dodatnim pritiskom i rastrgani između poslovnih obveza i očekivanja obitelji. Visoke razine sukoba između obiteljskih i profesionalnih obveza negativno se odražavaju i na psihofizičko zdravlje pojedinaca (npr. povećane razine stresa, depresije, lošije fizičko zdravlje), što može imati ozbiljne implikacije na dobrobit pojedinca i njegove obitelji, ali i radne organizacije (npr. dodatni troškovi zbog pada produktivnosti, privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, otkaza i zapošljavanja novih radnika).

Dodatnim pogodnostima koje poslodavci osiguravaju zaposlenicima podiže se svijest o važnosti potreba društva i zaposlenika te se kroz kvalitetne programe skrbi za zaposlenike i inovativnim rješenjima podiže se kvaliteta poslovanja. Takvi poslodavci imaju zadovoljnije zaposlenike s boljim radnim učinkom, što rezultira većom konkurentnošću na tržištu.

ŠTO JE SVE NEOPOREZIVO OD RUJNA OVE GODINE?
Poslodavci, evo vam prilika da nagradite zaposlenika, država časti

Početkom rujna na snagu je stupio niz poreznih olakšica kojima su poslodavci dobili priliku nagraditi svoje zaposlenike. Što sve može tijekom godine platiti poslodavac, a da je neoporezivo:

– platiti radniku do 5.000 kuna godišnje za topli obrok
– od ranije mu može isplatiti i 5.000 kuna nagrade za rad
– isplatiti 2.500 kuna za prigodne nagrade
– isplatiti 10.000 kuna za rođeno dijete
– isplatiti 1.750 kuna za odvojen život
– isplatiti do 5.000 kuna jubilarne nagrade.

Poslodavac može platiti i cijenu vrtića za dijete zaposlenika, dopunsko osiguranje zaposleniku, ali i sam, reorganizacijom rada, izaći ususret zaposlenim roditeljima.

U tijeku je novi natječaj za izbor Poslodavaca prijatelja obitelji. Što se sve vrednuje?

Od poslodavaca se očekuju kvalitetni programi skrbi za zaposlenike te inovativna rješenja u provođenju obitelji prijateljskih mjera. Kriteriji koji se boduju su: mogućnost korištenja fleksibilnih oblika rada za zaposlene (nepuno radno vrijeme, klizno radno vrijeme, rad od kuće i sl.); broj zaposlenica te rješenja koja su namijenjena njima radi lakšeg uključivanja u rad; usklađivanje roditeljskih i poslovnih obveza; ostale pogodnosti koje poslodavac pruža, a korisne su njihovim zaposlenicima.

Važan kriterij je broj zaposlenika/ca koje su zadržale istu razinu poslova i radnog mjesta nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Vrednuju se i rješenja namijenjena zaposlenicima nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta radi lakšeg uključivanja u rad, kao i ona koja se odnose na skrb o djeci predškolske dobi i općenito pogodnosti koje omogućavaju lakše usklađivanje roditeljskih i poslovnih obveza te druge pogodnosti koje nisu zakonom propisane, a poslodavac ih pruža svojim zaposlenicima.

Priznanje „Poslodavac prijatelj obitelji“ i ove godine dodijelit će se 17. prosinca poslodavcima koji se prijave na natječaj, a prema odabiru Povjerenstva imaju posebno atraktivne mjere koje zaposlenim roditeljima olakšavaju postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog života. Prijave su u tijeku te se poslodavci mogu prijaviti do 9. prosinca.

Podržavajući roditelje, gradimo ljudski kapital i stvaramo čvrste osnove za napredak i rast cjelokupnog društva. Poticanje društveno odgovornog poslovanja kod poslodavaca koji prepoznaju direktnu povezanost usklađenog obiteljskog života s radnim potencijalom i učinkom svojih zaposlenika, trajno je opredjeljenje ovog Ministarstva, usmjereno na dugoročne pozitivne učinke na zaposlenike, obitelj i poslodavce.

PRIMJER DRUGIMA

Neki poslodavci napravili su značajan korak kojim su dokazali kako imaju razumijevanja za potrebe svojih zaposlenika koji su roditelji i koje nakon „običnog“ posla čeka još jedan važniji, onaj kod kuće. Nizom promjena u poslovnoj praksi pokazali su kako je moguće ostvariti dobre financijske rezultate, sretan i zadovoljan kolektiv te motivirane radnike koje se uvažava i cijeni. Ovo su neki od primjera kojima su tvrtke pomogle zaposlenicima roditeljima i omogućile im sljedeće pogodnosti:

– fleksibilno radno vrijeme – rad od kuće
– oslobođeni su rada vikendom, blagdanom i praznikom
– osiguran prostor za djecu zaposlenika
– financijska sredstva za rođenje djeteta
– stipendiju za djecu
– popust na usluge vlastite tvrtke
– druženje za djecu i zaposlenike
– ljetovanja/zimovanja za djecu zaposlenika
– plaćeno bolovanje u punom iznosu, ako ga roditelj koristi zbog djeteta
– pomoć za djecu s težim stupnjem teškoća u razvoju
– slobodni dani za prenatalni pregled
– stanke za dojenje
– pravo očeva na rodiljni dopust
– stipendije za školovanje djece preminulih zaposlenika.

KOLIKO JE POSLODAVACA ISKORISTILO PRILIKU?

Prema podatcima Porezne uprave, od početka rujna do 2. prosinca ove godine, 17 990 poslodavaca iskoristilo je olakšice da za svojih 173.592 radnika podmiri paušalne troškove prehrane, kao i 1556 poslodavaca koji su temeljem vjerodostojne dokumentacije troškove prehrane pokrili za svoja 51.117 radnika.

Trošak stanarine, odnosno smještaja i to bezgotovinskim putem podmirio je 461 poslodavac za 10 348 radnika, dok su 292 poslodavca za 665 radnika sredstva za te troškove uplatila direktno na njihov račun.

Ujedno, 1984 poslodavaca plaćaju naknadu za troškove dječjeg vrtića, za ukupno 2654 zaposlenika. (www.icv.hr, mlo)