Općina Čađavica će i ove godine isplatiti božićnice najugroženijim skupinama društva

blank

Odlukom načelnika općine Čađavica Mirka Rončevića odobrena je isplata božićnice nezaposlenim osobama koje su prijavljene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, socijalno ugroženim osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade te umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove pomoći ne prelaze iznos od 2.000 kuna, a s prebivalištem na području općine Čađavica.

Korisnicima se smatraju osobe koje se nalaze na popisima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb, koji su sastavljeni temeljem zahtjeva Općine Čađavica. Korisnik nema pravo na dvije isplate, odnosno isplata se može vršiti samo po jednoj od navedenih osnova.

U slučaju da se korisnici iz objektivnih razloga ne nalaze na citiranom popisu (novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) dužni su priložiti presliku osobne iskaznice, zadnji odrezak od mirovine, potvrda o nezaposlenosti i slično.

Božićnica će se isplaćivati u visini od 200 kuna u vremenskom razdoblju od 16. prosinca na blagajni Općine Čađavica s početkom od 11 sati.

(Općina Čađavica)