SAFU Tomislav Petric: Samo ove godine ugovorena su 204 projekta za koje je osigurano bespovratnih 3,5 milijardi kuna

blank

Agencija SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje) zadužena je za kontrolu kriterija prihvatljivosti projekata, a tijekom provedbe provjerava sve bitne korake, kako bi se od ideje došlo do konkretnog proizvoda ili ulaganja. Koliko je sredstava tvrtkama, lokalnoj samoupravi, udrugama, OPG-ima i drugim potencijalnim korisnicima bilo na raspolaganju u financijskom razdoblju u posljednjih šest godina u Hrvatskoj, za što su iskoristili priliku i što sve čeka buduće korisnike u 2020. godini, pitali smo ravnatelja Agencije Tomislava Petrica.

Koliko je ukupno novca u ovom financijskom razdoblju bilo iz EU fondova i koliko sredstava su ove godine iskoristili korisnici (građani, tvrtke, udruge, poljoprivredna gospodarstva, lokalna samouprava…)? Koliko je projekata ugovoreno i u kojem iznosu samo u 2019. godini?

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,6 milijardi eura. Naša agencija (SAFU) jedno je od Posredničkih tijela razine 2, što znači da smo, među ostalim, nadležni za kontrolu kriterija prihvatljivosti, a kad projekt krene u provedbu, provjeravamo jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, radovi izvedeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta.

U Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) nadležni smo za većinu specifičnih ciljeva iz devet od deset Prioritetnih osi, odnosno za različite prijavljene projekte od gospodarstva, jačanja konkurentnosti, zaštite okoliša do socijalnog uključivanja i zdravlja. Ukupna alokacija OPKK-a iznosi više od 51 milijardu kuna, a od toga upotreba sredstava u prioritetnim osima, gdje je SAFU Posredničko tijelo razine 2, iznosi više od 26 milijardi kuna.

SAFU je dosad, od početka OPKK-a, ugovorio 633 projekta čija ukupna vrijednost iznosi više od 25,8 milijardi kuna (od čega je više od 20,8 milijardi kuna bespovratnih sredstava). Samo u 2019. godini dosad su se ugovorila 204 projekta vrijedna gotovo 4,2 milijarde kuna za koje je iznos bespovratnih sredstava 3,5 milijardi kuna.

EU projekti pokrivaju danas gotovo sva područja društvenog i gospodarskog života. Za koje područje je najveći interes, odnosno koji su natječaji bili najprivlačniji korisnicima?

S obzirom na to da je nadležan za većinu specifičnih ciljeva, u SAFU-u se provodi zaista raznolik portfelj projekata – od znanstvenih, poduzetničkih, prometnih, obrazovnih i zdravstvenih projekata do onih koji se tiču informacijskih i komunikacijskih tehnologija, održivosti resursa te tehničke pomoći. Interes građana teško je valorizirati jer broj ugovorenih projekata ovisi o dostupnim sredstvima. Prema našim podacima, najveći broj ugovora potpisan je iz područja socijalnog uključivanja i zdravlja, njih 185, čija je ukupna vrijednost gotovo 2,7 milijardi kuna (od toga su 2,3 milijarde kuna bespovratna sredstva).

Radi se o projektima ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja, promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te održivu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju pet depriviranih pilot-područja (Vukovar, Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja).

Konkretno, pozivi u okviru kojih se ugovorilo najviše projekata dosad su oni za poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poziv za poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirur-gijama te pozivi za pripremu dokumentacije i provedbu intervencijskih planova i razvoj poduzetništva u navedenih pet malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Koji su gradovi i općine lideri po povlačenju sredstava iz EU fondova i za koju namjenu? Na kojem je mjestu Virovitičko-podravska županija i za koje područje je pokazan najveći interes?

S obzirom na to da se u nekim županijama provode veliki i strateški projekti koji su od važnosti ne samo za stanovnike te županije, već i cijele Hrvatske (poput Pelješkoga mosta, čija je ukupna vrijednost veća od četiri milijarde kuna i za koji je osigurano preko 3,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava) i projekti koji se provode na području više općina, gradova i županija, zaista je teško izdvojiti one u kojima se uložilo najviše europskih sredstava.

Također, u vidu treba imati i broj stanovnika kao i veličinu županije. Kada se uzme u obzir sve navedeno, možemo reći kako je Virovitičko-podravska županija jedna od uspješnijih. U suradnji s našom Agencijom 18 je ugovorenih projekata vrijednih gotovo 440,5 milijuna kuna, od čega je 369,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Možemo reći da se na području Virovitičko-podravske županije podjednako ulagalo u razna područja – za izgradnju studentskih domova, kulturne baštine, tehničke pomoći, poduzetništva, znanosti i prometa, a po tri projekta ugovorena su u okviru poziva za razvoj prirodne baštine i infrastrukture poduzetničkih zona.

Iz zdravstava je vrijedno spomenuti dogradnju i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica, dok se iz područja prirodne baštine provodi projekt Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, vrijedan preko 16 milijuna kuna.

safu 3 Custom

Što sve od projekata koriste gradovi i općine, odnosno lokalna samouprava?

Kako Republika Hrvatska zbog specifičnog oblika obuhvaća panonski, dinarski i mediteranski prostor, tako se ovisno o zemljopisnom položaju gradova i općina razlikuju i projekti u koje se ulaže, ovisno o potrebama stanovništva i financijskim mogućnostima gradova i općina. Za manje općine specifično je ulaganje u nadogradnju i gradnju odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole) te unaprjeđenje komunalne infrastrukture, a kako rastu financijske mogućnosti jedinica lokalne samouprave, tako rastu i ulaganja u projekte na svim poljima – od obrazovanja, prometne povezanosti, očuvanja kulturne baštine, razvoja poduzetništva do ulaganja u zdravstvo i turizam.

Koje projekte koristi gospodarstvo (poduzetnici) i što sve ostvaruju putem sredstava iz fondova? Kako jednoj tvrtki projekt može pomoći?

SAFU je dosad u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ ugovorio i prati provedbu brojnih projekata kojima se ulaže u razvoj gospodarstva Republike Hrvatske. Na primjer, kroz Prioritetnu os 3 – Poslovna konkurentnost dosad smo ugovorili 93 projekta ukupne vrijednosti 1,1 milijardu kuna, od čega je 903 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a radi se o projektima izgradnje i opremanja poslovnih inkubatora i projektima izgradnje komunalne infrastrukture na području poslovnih zona diljem Lijepe Naše. Od tih projekata, na području Virovitičko-podravske županije možemo istaknuti izgradnju poduzetničkih inkubatora u Slatini, Orahovici i Pitomači, što je projekt vrijedan gotovo 28 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Realizacijom ovog projekta, koji je pred svojim završetkom, u navedena tri grada poduzetnici će dobiti prostore s ukupno 60 funkcionalnih jedinica (uredski prostori, dvorane za sastanke, zajedničke prostorije, sanitarni čvor i sl.) ukupne neto površine gotovo 4.200 metara četvornih, što će povećati poduzetničku aktivnost na ovom području i pružiti nove mogućnosti zapošljavanja lokalnog stanovništva, posebice malih i srednjih poduzetnika.
Uz projekt izgradnje mreže inkubatora, svakako vrijedi istaknuti i ulaganja od preko 30 milijuna kuna u unaprjeđenje i izgradnju prometne i druge komunalne infrastrukture poduzetničkih zona u Virovitici (zona Antunovac), Orahovici i Slatini (zona „Turbina 2“), čime se poduzetnicima uvelike olakšava poslovanje unutar tih zona, a korist od novih cesta s pješačkim stazama, novom rasvjetom i sl., svakako će imati i stanovnici koji žive u blizini navedenih zona.

Kroz fondove i projekte pokrivena su i važna socijalna pitanja, poput onih u projektu „Zaželi“. Koje su još pomoći teško zapošljivim kategorijama stanovnika, socijalno ugroženim stanovnicima i siromašnima riješene putem fondova?

Program „Zaželi – program zapošljavanja žena“ projekt je Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojim se unaprjeđuje položaj žena na tržištu rada i zaštita prava žena te sam uvjeren kako u sustavu ima još pozitivnih primjera realiziranih projekata koji su doprinijeli povećanju broja zaposlenih. SAFU ima odličan primjer u Belom Manastiru, gdje je izgrađeno 20 stanova za socijalno ugrožene obitelji, za što je uloženo 9,3 milijuna kuna. Stambeno zbri-njavanje jedan je od prioriteta svake obitelji, a ovaj projekt namijenjen je najugroženijim skupinama građana Belog Manastira i njihove obitelji, čime se želi doprinijeti smanjenju nejednakosti, socijalne isključenosti i siromaštva na tom području.

Tu je svakako i hvalevrijedan projekt u Vukovaru „Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima“, čija je svrha modernizacija centralne kuhinje za prehranu djece u vrtićima kako bi se poboljšali uvjeti rada u kuhinji nabavom nove i suvremenije opreme. Na taj će se način djeci osigurati kvalitetniji i zdraviji obroci pripremljeni u sigurnijim uvjetima rada, a samim time osigurava se kvalitetnija usluga građanima Vukovara koji plaćaju vrtić. Obnovom kuhinje doprinosi se i stvaranju mogućnosti novog zapošljavanja te poticanja gospodarske regeneracije grada.

Što su planovi za budućnost, odnosno što možemo očekivati sljedeće godine?

U 2020. očekuje nas realizacija započetih projekata kao i potpisivanje novih ugovora. Trenutno se razgovara o novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027., rade se analize svega dosad započetog i realiziranog, kako bismo što uspješnije prepoznali potrebe korisnika na terenu te omogućili uključivanje što većeg broja sudionika. Uvjereni smo kako će nova financijska perspektiva biti još uspješnija.

Uskoro će biti potpisana i dva nova ugovora: Centar za kulturu zdravlja – Dvorac Janković Cabuna u okviru poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“, vrijedan oko 48 milijuna kuna te razvoj širokopojasnog interneta na području općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci u okviru poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Tko sve može prijaviti projekt i postati korisnik bespovratnih sredstava te kako SAFU pomaže korisnicima?

Svaka pravna i/ili fizička osoba, kao i jedinice lokalne samouprave ili druge javne ustanove s dobrom idejom za projekt mogu se informirati o mogućnostima sufinanciranja projekata koje im pružaju Europski strukturni i investicijski fondovi putem mrežne stranice strukturnifondovi.hr. Na toj stranici se objavljuju svi natječaji, a u dokumentaciji svakog poziva, tj. natječaja je, među ostalim, navedeno tko su sve prihvatljivi prijavitelji i koje aktivnosti i troškovi se smatraju prihvatljivima za sufinanciranje europskim novcem.
Nakon što prijavitelj prođe proces odabira, potpiše ugovor i postane SAFU korisnik, ukoliko se radi o projektu iz poziva za koji smo kao agencija nadležni PT2, korisniku su na raspolaganju naši stručnjaci koji su uz njega na gotovo svakom koraku njegovog puta do uspješne realizacije projekta.

Certifikat Poslodavac Partner prvi put je dodijeljen SAFU

SAFU je zasad jedina državna agencija koja je dobila certifikat Poslodavac Partner za svoj rad. Što Vam to priznanje znači?

Prvi put nam je dodijeljen Certifikat Poslodavac Partner i tako smo postali jedina državna agencija nositeljica tog prestižnog priznanja za naš rad. Certifikat Poslodavac Partner predstavlja uspješnu valorizaciju našeg truda, kada su u pitanju ljudski potencijali i sve ono što SAFU njeguje u temeljnim vrijednostima kada su u pitanju naši zaposlenici. Svjesni smo kako su upravo naši djelatnici zaslužni za uspješno ugovorene i realizirane vrijedne financijske projekte. Njihova odgovornost i pristup poslu čine uspješno poslovanje SAFU-a i stoga se trudimo, u okviru mogućnosti, olakšati im profesionalni angažman i uskladiti ga s obiteljskim životom.

NA PODRUČJU 12 ŽUPANIJA KRENUO VELIKI PROJEKT
Više od 68 milijuna kuna za sanaciju “crnih točaka“ na državnim cestama

Kako nam se 2019. godina bliži kraju, tako raste i broj novo ugovorenih projekata u ovoj godini. Dosad smo naš portfelj obogatili za 204 nova projekta ukupne vrijednosti preko četiri milijarde kuna, od čega je 3,5 milijarde bespovratnih sredstava.
Na području 12 županija krenula je sanacija opasnih mjesta (ukla-njanje crnih točaka) na državnim cestama, u što se ulaže preko 68,5 milijuna kuna.

safu 5 Custom

Ove smo godine ugovorili i 62 projekta, ukupne vrijednosti 42,2 milijuna kuna, za nabavu nove opreme, strojeva i unaprjeđenje poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika s područja Belog Manastira, Benkovca, Petrinje, Knina i Vukovara.

S područja Virovitičko-podravske županije mogu istaknuti dva projekta ulaganja u prirodnu baštinu ovog područja, a to su 81,3 milijuna kuna vrijedan projekt uređenja Turističko-rekreacijskog centra “Jezero – Hercegovac – Ružica grad” u Orahovici i 9,4 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje turističko-edukacijskog centra „Kuća Čaja – Oaza mira“ i šest pratećih građevina – kušaonica čaja. Realizacijom oba ova projekta uvelike će se utjecati na razvoj turističke infrastrukture i privlačnosti turističkog sadržaja cijele županije. (www.icv.hr, mlo)