Općina Suhopolje ima Strateški plan razvoja turizma koji im je izradio Odjel za turizam Visoke škole Virovitica

- PROMO -

Članovi Odjela za turizam uspješno su izradili još jedan razvojni dokument, Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje kojeg su predali načelniku Općine Suhopolje, Siniši Horvatu.

U izradi ovog dokumenta sudjelovali su voditelj projekta i urednik strateškog plana, Juraj Randelj, pročelnik odjela za turizam Dejan Tubić, prodekanica za nastavu Irena Bosnić, te članovi odjela za turizam, Rikard Bakan i Božidar Jaković. Vrijednost izrade Plana iznosila je 40.000 kuna.

Svrha dokumenta je unaprjeđenje stanja turizma na području Općine Suhopolje te oblikovanje sustavnog razvoja turizma na ovom turistički nerazvijenom području. Ciljevi dokumenta su osiguravanje pogodnih uvjeta za razvoj turizma, osmišljavanje turističkog razvoja područja Općine Suhopolje s naglaskom na proizvode/doživljaje koji će biti stavljeni u funkciju jačanja turističke ponude te podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva, utvrđivanje turističke resursne osnove, povećavanje vidljivosti Općine Suhopolje i ostvarivanje koristi od ulaganja u razvoj turizma.

suhopolje plan3 1024x768 Custom e1578149324799
foto: vsmti.hr

Strateški ciljevi definirani Planom usmjereni su na razvoj i kontinuirano unaprjeđenje turističkih proizvoda, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture te na unaprjeđenje prodaje i marketinšku komunikaciju. Ispunjenjem zadanih ciljeva direktno će se doprinijeti razvoju turizma na području Općine Suhopolje te Virovitičko-podravske županije. Visoka škola Virovitica sve se više profilira kao važan dionik za razvoj turizma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a izradom Strateškog plana razvoja turizma Općine Suhopolje, Odjel za turizam Visoke škole Virovitica nadopunio je svoj portfolio razvojnih dokumenata u kojemu se već nalaze brojni projekti, strategije razvoja te akcijski planovi.

suhopolje plan2 1024x768 Custom
foto: vsmti.hr

Izradu ovog dokumenta Turistička zajednica Općine Suhopolje prijavila je na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini.

(vsmti.hr)

Povezane vijesti

Skip to content