Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata VPŽ: Važna je suradnja između liječnika i pacijenata, a ovo su njihova prava

Virovitičko-podravska županija konstituirala je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata koje djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o zdravstvenoj zaštiti te drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata. Članovi Povjerenstva su predsjednica Elvira Grabić te članice Alenka Borovčak Lovrenc, Jelena Kolesarić Škorić, Irena Gros i Lidija Sabo.

Gledajući općenito razinu zdravstvene zaštite u županiji, Povjerenstvo smatra da treba poraditi na uspostavljanju što je moguće bolje suradnje pacijenata i liječnika, na obostrano zadovoljstvo.

Prava pacijenata proizišla su iz temeljnih ljudskih prava, a zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića te osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta. Zaštita osobnosti pacijenta uključuje poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja. Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske.

Najveći problem predstavlja nepoznavanje Zakona od strane pacijenata, ali i liječnika i ostalih zdravstvenih radnika te nedovoljno dobra prilagođenost zdravstvenom sustavu u kojem je težnja prijeći na demokratski model temeljen na ljudskom pravu na slobodu i toleranciji, slobodu volje, jednakosti, istinitosti i pravednosti te autonomiji pacijenata.

KOJA SVE PRAVA IMAJU PACIJENTI?

Prava pacijenata koja su zajamčena Zakonom o zaštiti prava pacijenata su: pravo na suodlučivanje, pravo na obaviještenost, odbijanje primitka obavijesti, pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog postupka (dijagnostičkog ili terapijskog), zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje, zahvati na ljudskom genomu, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na povjerljivost, pravo na održavanje osobnih kontakata, pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, pravo na privatnost te pravo na naknadu štete.

Svaki pacijent koji nije zadovoljan načinom pružanja zdravstvenih usluga u ustanovama Virovitičko-podravske županije može se obratiti Povjerenstvu, koje će poduzeti potrebne mjere u okviru svojih ovlaštenja. U obavlja-nju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno upozoravati, predlagati, davati preporuke te upoznavati pacijente sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Pacijenti koji pretpostavljaju ili smatraju da su im ugrožena ili prekršena prava iz ovog Zakona, mogu se svojim pisanim pritužbama Povjerenstvu obratiti na e-mail adresu [email protected] i/ili službenu adresu: Virovitičko-podravska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica. (www.icv.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content