Formiran tim za kontrolu provedbe uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga na području VPŽ

ilustracija, pixabay.com

Načelnik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije Marijo Klement donio je Odluku o formiranju tima za kontrolu provedbe uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga na području VPŽ. Tim će svakodnevno kontrolirati provedbu uputa u domovima za starije i nemoćne čiji je osnivač RH, privatnim domovima za starije i nemoćne, obiteljskim domovima te udomiteljskim obiteljima.

Tim čine: predstavnici Virovitičko-podravske županije (Melita Sirovica – voditeljica tima, Marina Ružman, Mara Vidović, Sanja Prepelec-Sertić), potom predstavnici Centara za socijalnu skrb iz Virovitice i Slatine (Marija Bajan Prokl, Gordana Radusin, Ljiljana Randelj, Ivona Balić), kao i inspektori u Ravnateljstvu za civilnu zaštitu (Silvio Paloš, Goran Farkaš, Josip Bičanić, Željko Stipanić). Osim njih tu su i predstavnici PU virovitičko-podravske (Mirjana Katić, Ankica Ban, Željko Moslavac, Mario Kubin, Tanja Martinović i Leo Đođ). Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, dr. Miroslav Venus je imenovan za koordinatora tima. (vpz.hr)