Materijali i aktivnosti projekta ”Škola, mačji kašalj” dostupni i za širu javnost na web stranici Udruge Vretenac Slatina

blank
Foto: arhiva

Projekt ”Škola, mačji kašalj” Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina kontinuirano provodi od siječnja 2020. godine pod financijskom podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti projekta uključuju djecu u procesu odgode upisa u prvi razred i djecu koja se školuju po prilagođenom i individualiziranom nastavnom planu i programu, te njihove obitelji. ”Pomoć u učenju” namijenjen djeci koja se školuju po prilagođenom i individualiziranom nastavnom planu i programu vodi edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman, a aktivnost ”Pomoć u učenju” namijenjen za djecu u procesu odgode upisa u prvi razred edukacijska rehabilitatorica Ivana Sabolić, dok psihološku podršku namijenjenu roditeljima djece uključene u aktivnosti projekta vodi psihologinja Jasna Plantak.

Kako aktivnosti projekta uključuju neporedan kontakt i rad sa djecom, zbog trenutne situacije uzrokovane COVIDA-19 virusom, aktivnosti projekta se odvijaju i dalje, ali u okviru domova i uz podršku od roditelja.

Prilagođeni situaciji, aktvinosti i materijale za rad sa djecom objavljuju edukacijske rehabilitatorice svaki ponedjeljak na web stranici Udruge Vretenac, dok će materijale psihološke podrške objavljivati jednom mjesečno. Predloženim aktivnostima kod djece utječe se na uspješno savladavanje školskih vještina, a materijali su od sada dostupni i za širu javnost, te se mogu besplatno skinuti sa web stranice: https://udruga-vretenac.hr/.  (www.icv.hr, adf, UOSIT Vretenac Slatina)