OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Obavijest o prijavi šteta od prirodne nepogode: Evo koji je postupak

Proglašena je prirodna nepogoda na području općine Špišić Bukovica uzrokovana izrazito niskim temperaturama koje su u periodu od 23. ožujka do 15. travnja pogodile područje općine Špišić Bukovica te je došlo do nastanka velike materijalne štete na voćarskim kulturama te na dijelu povrtnih kultura (presadnica).

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju pismeno putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za prijavu štete od prirodne nepogode”, na adresu Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica ili elektronskim putem na elektroničku poštu poljoprivreda@spisicbukvica.hr naznakom “Za prijavu šteta od prirodne nepogode” na propisanom obrascu EN-P.

Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu i LISTA B Prijave površina za 2020. godinu (ili za 2019. godinu ako zahtjev za potporu za 2020. godinu nije podnesen), kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun te priloženu izjavu i privolu.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području općine Špišić Bukovica od 28. travnja do 08. svibnja 2020. godine do 15 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Špišić Bukovica na broj 099/ 506-5406 ili na mail poljoprivreda@spisicbukovica.hr.

Zbog epidemije COVID-19 prijave se neće zaprimati osobno u Općini Špišić Bukovica, ali se obrasci mogu preuzeti na ulazu u Općinu Špišić Bukovica.

Ovdje možete preuzeti potrebne obrasce.

(Općina Špišić Bukovica)