“Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska” – Cilj je postići učinkovit i održiv prometni sustav koji će odgovarati potrebama gospodarstva i stanovnika

Kad se izradi Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska, bit će to bazni strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata na ovom području. Time će se identificirati mjere za rješavanje problema, odnosno ciljevi na osnovu kojih će se razviti projektni prijedlozi za ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način omogućit će se integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija, a što će poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja i otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja. Projekt vrijedan ukupno 6.618.000 kuna izradila je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Ugovor vrijedan 4.468.750 kuna potpisali su virovitičko-podravski župan Igor Andrović te Ivica Perica, vlasnik i direktor tvrtke UMiUM, u ime Zajednice gospodarskih subjekata (UMiUM d.o.o. iz Zagreba, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Ljubljane). Istodobno je s tvrtkom Razbor d.o.o. iz Zagreba, odnosno partnericom Mirjanom Samardžić Novoselec potpisan i Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga u upravljanju projektom „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ vrijedan 193.750 kuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Opći cilj izrade Prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će odgovarati potrebama gospodarstva i stanovnika na prostoru funkcionalne regije Istočna Hrvatska. U skladu s datostima prostora te ovisno o njegovoj namjeni, osigurat će se uvjeti za zadovoljenje prometne potražnje i optimalne integracije cjelokupnog prometnog sustava, a u korist nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva i kvalitete te standarda života lokalnog stanovništva.

Master plan je strateški dokument koji će predstavljati strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzati pripremu prometnih projekata u zoni obuhvata i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora.

Funkcionalna regija Istočna Hrvatska obuhvaća geografsko područje Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija. Partneri u izradi su: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija.

UTJECAJ NA EKONOMIJU I SOCIJALNI RAST

Razvoj prometnog sustava u Republici Hrvatskoj smatra se izuzetno važnim za ekonomski i socijalni rast, kao i za međunarodnu povezanost. Prometni sustav koji se sastoji od prometne infrastrukture te organizacije i upravljanja njome instrument je regionalnog razvoja koji pokreće razmjenu dobara te bolju pristupačnost svim ekonomskim, zdravstvenim, turističkim i ostalim sadržajima. Slijedom navedenog izrađena je i usvojena Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine.

Navedenom Strategijom Hrvatska je podijeljena na sljedećih šest funkcionalnih regija koje karakterizira visoka razina prometne interakcije unutar njihovog prostora: Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna Dalmacija, Središnja Dalmacija, Južna Dalmacija.

Slijedom navedene raspodjele pristupilo se izradi Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Obuhvat Master plana odnosi se na područje unutar administrativnih granica Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, koje graniče s Koprivničko-križevačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Sisačko-moslavačkom županijom te državama Mađarskom, Srbijom te Bosnom i Hercegovinom.

OKVIR ZA RAZVOJ CIJELE REGIJE

Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska je bitan strateški dokument za gospodarski i prometni razvoj, kako predmetne funkcionalne regije, tako i šireg kontaktnog prostora. Kao i svaki strateški dokument, Master plan, kao osnovu za definiranje ciljeva i mjera uzima analizu i ocjenu postojećeg stanja. Analiza i ocjena postojećeg stanja se zasniva na prikupljanju podataka i korištenju specifičnih znanja stručnjaka kako bi se došlo do odgovarajućih zaključaka temeljem kojih će se, u kasnijim fazama, definirati ciljevi i mjere neophodni za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Priprema se za razdoblje od 2020. do 2030. godine te ima za cilj procijeniti i definirati buduće mjere (infrastruktura, rad i organizacija) u sektoru prometa, vezane za međunarodni i unutarnji promet u svim prometnim segmentima, neovisno o izvoru financiranja.

Predmetni Master plan predstavlja okvir za razvoj funkcionalne regije i usklađen je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine i ostalim krovnim dokumentima u području prometa u Republici Hrvatskoj, a i na razini Europske unije. Izrađeni Master plan bit će podloga za definiranje projekata iz domene prometa. Navedeni plan za cilj ima i identifikaciju i definiranje potreba za daljnjim prikupljanjem i generiranjem podataka, kao i definiranje aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se Master plan mogao periodički sagledavati i po potrebi ažurirati. (foto: K. Toplak)