Održana završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”

U prostorijama “Restoran Park Suhopolje” u Suhopolju održana je završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje” (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0086). Projekt je odobren u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga: Građenje reciklažnih dvorišta. Nositelj projekta je Općina Suhopolje koja je u suradnji s Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije „ VIDRA“ prijavila projekt. Ukupna vrijednost projekta je 2.542.586,10 kuna od čega su bespovratna sredstva 2.088.565,68 kuna. Kao sufinanciranje vlastitog učešća korisnika dobivena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 331.713,38 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok vlastita sredstva Općine Suhopolje iznose 36.857,04 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

IMG20200717111307 min

Reciklažno dvorište se nalazi u Pčeliću te se prostire na površini od 2693 kvadratnih metara. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, višenamjenske nadstrešnice,  kontejnera za osoblje  te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Radove na uređenju istog izvela je tvrtka Brana d.o.o. iz Virovitice, dok je stručni nadzor provela tvrtka AGEST-ING d.o.o. iz Virovitice.

IMG20200717113107 min

U sklopu projekta su provedene promidžbene aktivnosti sa ciljem informiranja javnosti o projektu i njegovoj svrsi odnosno o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti zbrinjavanja i odvajanja otpada. Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Suhopolje biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

logici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content