Održana završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”

U prostorijama “Restoran Park Suhopolje” u Suhopolju održana je završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje” (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0086). Projekt je odobren u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga: Građenje reciklažnih dvorišta. Nositelj projekta je Općina Suhopolje koja je u suradnji s Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije „ VIDRA“ prijavila projekt. Ukupna vrijednost projekta je 2.542.586,10 kuna od čega su bespovratna sredstva 2.088.565,68 kuna. Kao sufinanciranje vlastitog učešća korisnika dobivena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 331.713,38 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok vlastita sredstva Općine Suhopolje iznose 36.857,04 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Reciklažno dvorište se nalazi u Pčeliću te se prostire na površini od 2693 kvadratnih metara. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, višenamjenske nadstrešnice,  kontejnera za osoblje  te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Radove na uređenju istog izvela je tvrtka Brana d.o.o. iz Virovitice, dok je stručni nadzor provela tvrtka AGEST-ING d.o.o. iz Virovitice.

U sklopu projekta su provedene promidžbene aktivnosti sa ciljem informiranja javnosti o projektu i njegovoj svrsi odnosno o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti zbrinjavanja i odvajanja otpada. Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Suhopolje biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda