Djelatnici Flore, u sklopu redovnog održavanja, nastavili s orezivanjem platana ispred crkve sv. Roka

blank

Djelatnici Flore VTC ovog su tjedna nastavili s orezivanjem platana ispred crkve sv. Roka, postupkom kojeg su započeli proteklog tjedna, u sklopu redovnog održavanja te lokacije. Podsjetimo, prošle je godine krenulo održavanje platana prema planu tvrtke za arborikulturu, urbano šumarstvo i šumarstvo Arboring.

Riječ je o postupcima kojima će se očuvati zdravlje i izgled platana, a ujedno zaštititi najvažniji spomenički kompleks u gradu – Franjevački samostan s crkvom sv. Roka. Njega su naime prekomjerno narasle krošnje ugrožavala jer su za vrijeme padalina bacale vlagu na pročelja crkve, dok je lišće zatrpavalo oluke i otežavalo odvodnju padalinskih voda. Tim će se problemima stati na kraj sa stručnim orezivanjem platana i uređenjem zelenila na toj lokaciji.

(www.icv.hr)