Timovi edukatora Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” započinju s preventivnim aktivnostima u školama

Nakon što su pripremljeni publikacija za učenike pod nazivom “Ja sam iz razreda nepušača; kako se ne izgubiti u duhanskome dimu” i plakat za škole “Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu” koji će se u okviru projekta “Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača” koristiti kao metodičko-didaktički materijali u edukaciji učenika osnovnih i srednjih škola, Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije formirao je timove edukatora koji će do konca 2020. godine provoditi preventivne aktivnosti među učenicima.

1 900x506

Stoga je u srijedu, 23. rujna u Zavodu za javno zdravstvo održan koordinativni sastanak dionika u projektu (Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije “Veranda”, savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji) na kojemu su formirani timovi edukatora i dogovoren slijed narednih aktivnosti u projektu.

4 900x506 e1600876575555

Cilj je projekta osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja, pri čemu se naglasak stavlja na prevenciju i suzbijanje pušenja duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne zloupotrebe droga.

Edukativnim aktivnostima koje će ove jeseni uslijediti u školama u Virovitičko-podravskoj županiji želi se postići da se učenike koji ne puše ohrabri u nepušenju, a one koji puše da se motivira kako bi prestali pušiti, te da što više razrednih odjela ostvari status razreda nepušača (u kojima niti jedan učenik ne puši).

2 900x506

Ovako inovativnim nastojanjima da se kroz međusektorsku suradnju koja uključuje i vršnjačku edukaciju educiraju i motiviraju učenici na zdrava ponašanja te se tako očuva njihovo zdravlje u turbulentnim godinama njihova odrastanja, Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije postavlja nove standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.

(ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ)

Povezane vijesti

Skip to content