SOS VIROVITICA Održana edukacija u sklopu projekta “Reci NE nasilju”

U županijskoj vijećnici u Virovitici u ponedjeljak, 19. listopada, održana je edukacija pod nazivom “Direktan rad sa žrtvama, uloga pojedinih institucija i obveze sukladno Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”. Edukacija je održana uz pridržavanje svih epidemioloških mjera u sklopu projekta “Reci NE nasilju” te je bila namijenjena predstavnicima institucija koji rade sa žrtvama nasilja i predstavnicima županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Edukaciju su održale predstavnice Ženske sobe – Centra za žrtve seksualnog nasilja iz Zagreba, dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe te Anamaria Droždan-Kranjčec, mag. iur. voditeljica pravnog tima Ženske sobe.

Edukaciju je počela Maja Mamula s temom “Važnost ranog prepoznavanja seksualnog nasilja i pristup u radu sa žrtvama” predstavivši rad i važnost djelovanja Ženske sobe, definiciju, oblike te specifičnosti seksualnog nasilja, njegovu rasprostranjenost, posljedice te na samom kraju promjenu paradigme kada se radi o seksualnom nasilju.

U drugom dijelu edukacije govoreći o temi “Važnost međusektorske suradnje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja” Anamaria Droždan-Kranjčec naglasila je važnost međuresorne suradnje institucija koje rade sa žrtvama bilo kojeg oblika nasilja, govorila je i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te provedbi i važnosti pojedinačne procjene žrtava u praksi tijela koja su nadležna za njegovu provedbu.

Cilj održavanja ove edukacije bio je otvaranje tema važnosti međusektorske suradnje u radu s osobama koje su pretrpjele bilo koji oblik nasilja, bitnost komunikacije te zajedničko pronalaženje rješenja za uočene probleme.

(S.O.S. Virovitica)