Na snazi posebne mjere suzbijanja i širenja influence ptica: Ovo su zaražena i ugrožena područja

Freepik

Zbog pojave visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije, na zaraženom i ugroženom području na snazi su posebne mjere u svrhu suzbijanja te sprječavanja unosa bolesti u gospodarstva koja drže perad, kao i širenja bolesti u slučaju njezine pojave, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode posebne mjere sprječavanja širenja bolesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se:

 • Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,
 • Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i
 • Hlebine u općini Hlebine.

Ugroženim područjem određuju se:

a) u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja:

 • Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica,
 • Gabajeva Greda u općini Hlebine,
 • Drnje u općini Drnje,
 • Molve, Molve Grede, Čingi – Lingi i Repaš u općini Molve,
 • Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola,
 • Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje,
 • Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec,
 • Đurđevac u općini Đurđevac,
 • Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski,
 • Gornja Velika u općini Sokolovac i
 • Novo Virje u općini Novo Virje.

b) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela

U svim navedenim naseljima na zaraženom i ugroženom području dodatno je propisano:

 • obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama;
 • obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi;
 • zabranjena uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu
 • zabranjeno održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta;
 • obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu;
 • zabrana prometa žive peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu kao i  iznošenje gnoja, stelje ili korištene slame sa gospodarstava na kojima se drži perad.

U iznimnim slučajevima, otprema žive peradi može biti dozvoljena isključivo od strane nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata i to samo ukoliko su ispunjeni uvjeti određeni Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

U zaraženim i ugroženim područjima, ovlašteni veterinari obilaze gospodarstva na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu. Popisom se prikupljaju  podaci o broju i vrsti peradi i ptica u zatočeništvu, provodi se i zdravstveni pregled jata te se uzimaju uzorci u svrhu pretrage na influencu ptica. U tu svrhu posjednici su dužni pružiti sve potrebne informacije ovlaštenim veterinarima.

Na čitavom području zemlje i dalje na snazi mjere propisane Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).

Influenca ptica je virusna bolest divljih ptica i domaće peradi. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Klinički znakovi koji upućuju na influencu ptica:

 • Perad je potištena, nakostriješena perja
 • Značajan pad nesivosti i valivosti, ljuska jajeta loše je kvalitete
 • Perad kašlje, šmrca i diše na otvoreni kljun,
 • Uočava se oteknuće glave i vrata, kresta i podbradnjak poplave
 • Pojava živčanih smetnji (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje)
 • Iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti.

– Podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, promjenu ponašanja i uginuća peradi ili ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!

U slučaju pronalaska uginulih ili bolesnih divljih ptica, isto je potrebno odmah prijaviti najbližoj veterinarskoj organizaciji – poručuju iz Ministarstva.

(poljoprivreda.gov.hr)