COVID-19 mjere u Orahovici: Oslobođenje plaćanja komunalne naknade te zakupa poslovnih prostora i javnih površina

- PROMO -

S obzirom na novonastalu situaciju Grad Orahovica je donio niz mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta uslijed epidemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi korisnici mjera su pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice, a kojima je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a uz ostale potrebne uvjete na dan 30. studenog 2020. godine nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici ili su te obveze podmirili do podnošenja zahtjeva.

– Grad Orahovica će se koristiti svojim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za oslobođenje plaćanja obveza prema Gradu. Prva mjera odnosi se na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u stopostotnom iznosu za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih Stožera, dok je druga mjera oslobađanje plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice u stopostotnom iznosu ugovorne mjesečne zakupnine, a treća je oslobađanje plaćanja zakupa javnih površina – kaže povjerenik Vlade RH Saša Rister.

Sasa Rister

Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici

Ova mjera podrazumijeva:

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine, pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno do opoziva istih od strane nadležnih Stožera. Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja komunalne naknade prema Gradu Orahovici kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Korisnici mjere se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u 100%-tnom iznosu razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine pa sve dok je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije. Prestankom važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20), korisnici mjere zadužuju se za plaćanje komunalne naknade u punom iznosu od 1. dana sljedećeg kalendarskog mjeseca. Napomena: Zajedno na računu za komunalnu naknadu nalazi se i obračun za naknadu za uređenje voda (NUV) koja je u ingerenciji Hrvatskih voda i ne podliježe oslobađanju od strane Grada Orahovice.

Mjera 2. – Oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Orahovice za prosinac 2020. godine u 100%-tnom iznosu ugovorne mjesečne zakupnine pa za sve vrijeme trajanja epidemijskih mjera, odnosno dok je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi. Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Mjera 3. – Oslobađanje od plaćanja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice (terase)

Korisnici mjere su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Orahovice a obveznici su plaćanja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada Orahovice kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Isti se oslobađaju plaćanja zakupa javnih površina za prosinac 2020. godine u 100%-tnom iznosu ugovorene mjesečne zakupnine, pa sve dok je Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) na snazi. Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Orahovici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije. Više o svemu možete doznati OVDJE.

(vpz.hr, orahovica.hr)

Povezane vijesti

Skip to content