TVRTKA VIRKOM PROVODI NIZ VAŽNIH PROJEKATA Tihana Harmund: Napreduje izgradnja kanalizacije u Lozanu, nastavljaju se radovi na projektima aglomeracija

Govoreći o najvećim projektima u prošloj godini tvrtka Virkom istaknula je Aglomeraciju Virovitica, ali i brojne započete aktivnosti na izgradnji UPOV-a Virovitice u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“. Tijekom prve polovine 2020. izrađena je sva tehnička dokumentacija te su u srpnju započeli konkretni građevinski radovi. U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ započeli su radovi na projektu“ Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lozan“ te su do prosinca 2020. izvedeni svi radovi na postavljanju gravitacijske odvodnje i postavljeni svi tlačni cjevovodi, a izvedeno je i svih pet crpnih stanica u vrijednosti od 6,38 milijuna kuna.

UNAPRJEĐENJE USLUGA

Virkom je u suradnji s Općinom Pitomačom i tvrtkom Vodakom nositelj EU projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača, gdje su tijekom studenog i prosinca započeli radovi u naselju Otrovanec. Projekt obuhvaća ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva Europske unije, a cilj mu je unaprjeđenje odvodnje otpadnih voda na području općine.

VIRKOM foto K. Toplak Custom

– U suradnji s Hrvatskim vodama prošle godine smo izradili sustav odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracija Virovitice – Sabirni kolektor Istok (2. faza), započeli smo s radovima na projektu Aglomeracija Suhopolje (bivša aglomeracija Gradina), sustavu prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica, Bačevac, Lipovac i Žlebina (Faza I i II), sustavu prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Gradina (prilagodba novoj koncepciji), a izgradili smo i tlačni cjevovod na dionici Suhopolje – Gradina čime ćemo tijekom ove godine omogućiti žiteljima naselja Gradina priključak na javni odvodni sustav – kaže Tihana Harmund, direktorica Virkoma.

Prošle godine Virkom je rekonstruirao i nekoliko vodoopskrbih i odvodnih cjevovoda na području grada i prigradskih naselja, kao i cijelog distributivnog područja. Skupština društva prošle je godine donijela odluku o izmjeni/dopuni predmeta poslovanja/djelatnosti Virkoma na temelju koje tvrtka širi poslovanje na nove djelatnosti. Naime, Ugovorom o osnivanju propisano je da Virkom obavlja dvije djelatnosti: javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Tvrtka je navedene djelatnosti obavljala sukladno Zakonu o vodama koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o vodnim uslugama.

– Budući da je sukladno Zakonu o vodnim uslugama zakonodavac dao mogućnost, a nekima i obvezu registriranja dopuštenih predmeta poslovanja, Virkom upisom dopuštenih djelatnosti želi stvoriti preduvjete da se u skoroj budućnosti može samostalno, sa svojim postojećim kapacitetima, baviti navedenim djelatnostima i prije postupka okrupnjavanja isporučitelja vodnih usluga. Nove djelatnosti, između ostaloga, uključuju i proizvodnju energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, što će zasigurno pozitivno utjecati na poslovanje i daljnji razvoj tvrtke – smatra T. Harmund.

NOVE KAPITALNE INVESTICIJE
Ove godine Virkom nastavlja s radovima i projektima

– Čekamo poziv za dostavljanje aplikacijskog paketa „Projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju: Aglomeracija Virovitica, Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje“, a za što smo ishodili sve građevinske dozvole i riješili sve imovinsko-pravne odnose. Ujedno, prema Hrvatskim vodama smo za ovu godinu nominirali nekoliko kapitalnih aktivnosti. Među njima su rekonstrukcija i dogradnja stanica za podizanje tlaka u visokoj zoni Virovitice, kao i dovršetak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gradina. Tu su i izgradnja zapornice te prespajanja sustava odvodnje grada Virovitice na novi UPOV, rekonstrukcija tlačnog cjevovoda i crpne stanice Korija III u naselju Korija, izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica, konkretno ulica Bukovački Vinogradi te izgradnja uređaja za pročišćavanja tehnoloških voda od pranja filtera i vraćanje u vodoopskrbni sustav Virovitice. (www.icv.hr, mlo)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content